Ustanowienie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu „AMLA”

🇪🇺 Podczas pierwszego spotkania kontrsprawozdawców AMLA dotyczyło dokumentu ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu „AMLA”.

Nowy organ będzie odpowiadał za centralną koordynację działań organów krajowych, aby zadbać o prawidłowe i spójne stosowanie unijnych przepisów w sektorze finansowym przez sektor prywatny.

Konieczne jest wzmocnienie egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, dlatego utworzenie dedykowanego urzędu jest kolejnym krokiem w kierunku jeszcze lepszej ochrony Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Moje zastrzeżenia i uwagi dotyczą głównie relacji między Urzędem a władzami krajowymi. Jego rola powinna być wspierająca i koordynująca – bez wprowadzania sztucznych hierarchii.

Przede wszystkim AMLA:
🔘 nie powinien niczego nakazywać władzom krajowym, a współpracować i proponować rozwiązania,
🔘 w przypadku sporów pomiędzy krajowymi organami nie powinien usiłować rozstrzygać sporów w sposób wiążący, a jedynie w tym pośredniczyć,
🔘 powinien konsultować się z władzami krajowymi w sprawie nakładanych kar administracyjnych,
🔘 nie powinien wszczynać na nowo postępowań zamkniętych już przez organy krajowe, podważając tym samym decyzje władz krajowych, chyba że w tych sprawach pojawią się nowe okoliczności.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

17 stycznia 2023
30 lat jednolitego rynku europejskiego

30 lat jednolitego rynku europejskiego

1 stycznia 1993 r. ustanowiono jednolity rynek europejski, który dał nam swobodny przepływ ✔️ towarów, ✔️ usług, (...)

17 stycznia 2023
stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi stałe nabory do licznych programów. Zależy mi, na wsp (...)

17 stycznia 2023
Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

🇪🇺Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE 🇸🇪 Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: ✔️ Bezpiecze (...)

16 stycznia 2023
Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

 (...)