Ustanowienie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu „AMLA”

🇪🇺 Podczas pierwszego spotkania kontrsprawozdawców AMLA dotyczyło dokumentu ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu „AMLA”.

Nowy organ będzie odpowiadał za centralną koordynację działań organów krajowych, aby zadbać o prawidłowe i spójne stosowanie unijnych przepisów w sektorze finansowym przez sektor prywatny.

Konieczne jest wzmocnienie egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, dlatego utworzenie dedykowanego urzędu jest kolejnym krokiem w kierunku jeszcze lepszej ochrony Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Moje zastrzeżenia i uwagi dotyczą głównie relacji między Urzędem a władzami krajowymi. Jego rola powinna być wspierająca i koordynująca – bez wprowadzania sztucznych hierarchii.

Przede wszystkim AMLA:
🔘 nie powinien niczego nakazywać władzom krajowym, a współpracować i proponować rozwiązania,
🔘 w przypadku sporów pomiędzy krajowymi organami nie powinien usiłować rozstrzygać sporów w sposób wiążący, a jedynie w tym pośredniczyć,
🔘 powinien konsultować się z władzami krajowymi w sprawie nakładanych kar administracyjnych,
🔘 nie powinien wszczynać na nowo postępowań zamkniętych już przez organy krajowe, podważając tym samym decyzje władz krajowych, chyba że w tych sprawach pojawią się nowe okoliczności.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)