Ustanowienie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu „AMLA”

🇪🇺 Podczas pierwszego spotkania kontrsprawozdawców AMLA dotyczyło dokumentu ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu „AMLA”.

Nowy organ będzie odpowiadał za centralną koordynację działań organów krajowych, aby zadbać o prawidłowe i spójne stosowanie unijnych przepisów w sektorze finansowym przez sektor prywatny.

Konieczne jest wzmocnienie egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, dlatego utworzenie dedykowanego urzędu jest kolejnym krokiem w kierunku jeszcze lepszej ochrony Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Moje zastrzeżenia i uwagi dotyczą głównie relacji między Urzędem a władzami krajowymi. Jego rola powinna być wspierająca i koordynująca – bez wprowadzania sztucznych hierarchii.

Przede wszystkim AMLA:
🔘 nie powinien niczego nakazywać władzom krajowym, a współpracować i proponować rozwiązania,
🔘 w przypadku sporów pomiędzy krajowymi organami nie powinien usiłować rozstrzygać sporów w sposób wiążący, a jedynie w tym pośredniczyć,
🔘 powinien konsultować się z władzami krajowymi w sprawie nakładanych kar administracyjnych,
🔘 nie powinien wszczynać na nowo postępowań zamkniętych już przez organy krajowe, podważając tym samym decyzje władz krajowych, chyba że w tych sprawach pojawią się nowe okoliczności.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)