Ustanowienie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu „AMLA”

🇪🇺 Podczas pierwszego spotkania kontrsprawozdawców AMLA dotyczyło dokumentu ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu „AMLA”.

Nowy organ będzie odpowiadał za centralną koordynację działań organów krajowych, aby zadbać o prawidłowe i spójne stosowanie unijnych przepisów w sektorze finansowym przez sektor prywatny.

Konieczne jest wzmocnienie egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, dlatego utworzenie dedykowanego urzędu jest kolejnym krokiem w kierunku jeszcze lepszej ochrony Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

Moje zastrzeżenia i uwagi dotyczą głównie relacji między Urzędem a władzami krajowymi. Jego rola powinna być wspierająca i koordynująca – bez wprowadzania sztucznych hierarchii.

Przede wszystkim AMLA:
🔘 nie powinien niczego nakazywać władzom krajowym, a współpracować i proponować rozwiązania,
🔘 w przypadku sporów pomiędzy krajowymi organami nie powinien usiłować rozstrzygać sporów w sposób wiążący, a jedynie w tym pośredniczyć,
🔘 powinien konsultować się z władzami krajowymi w sprawie nakładanych kar administracyjnych,
🔘 nie powinien wszczynać na nowo postępowań zamkniętych już przez organy krajowe, podważając tym samym decyzje władz krajowych, chyba że w tych sprawach pojawią się nowe okoliczności.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

22 listopada 2023
Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

🇪🇺 W Parlamencie Europejskim gościliśmy Prezydenta Kenii Williama Ruto. Wezwał do zacieśnienia współpracy między (...)

21 listopada 2023
Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

🌍🛠️ Parlament Europejski podejmuje ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji! Wczoraj przyjęliśmy stanowis (...)

21 listopada 2023
Debata w sprawie zmian traktatów

Debata w sprawie zmian traktatów

🇪🇺 Dziś podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego bardzo ważna debata dla nas Polaków i wszystkich Europejczy (...)

19 listopada 2023
Sesja Plenarną w Strasburgu!

Sesja Plenarną w Strasburgu!

🇪🇺 Już jutro rozpoczynamy Sesję Plenarną  (...)