Unijna Dyrektywa #WorkLifeBalance

Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w stosowaniu nowych przepisów, w tym poprzez Europejski Fundusz Społeczny+, aby poprawić jakość i dostępność systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Wśród zmian:
🔘 Urlop ojcowski: pracujący ojcowie mają prawo do co najmniej 10 dni roboczych urlopu ojcowskiego po urodzeniu dziecka. Urlop ojcowski musi być rekompensowany co najmniej na poziomie wynagrodzenia za czas choroby;

🔘 Urlop rodzicielski: każdy rodzic ma prawo do co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego, z czego 2 miesiące są płatne i nie podlegają przeniesieniu. Rodzice mogą wnioskować o wykorzystanie urlopu w elastycznej formie, w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub w segmentach;

🔘 Urlop opiekuńczy: Wszyscy pracownicy zapewniający osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym mają prawo do co najmniej pięciu dni roboczych urlopu opiekuńczego rocznie;

🔘 Elastyczna organizacja pracy: Wszyscy pracujący rodzice z dziećmi w wieku do co najmniej ośmiu lat i wszyscy opiekunowie mają prawo wnioskować o skrócony czas pracy, elastyczne godziny pracy i elastyczność miejsca pracy.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)