Unijna Dyrektywa #WorkLifeBalance

Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w stosowaniu nowych przepisów, w tym poprzez Europejski Fundusz Społeczny+, aby poprawić jakość i dostępność systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Wśród zmian:
🔘 Urlop ojcowski: pracujący ojcowie mają prawo do co najmniej 10 dni roboczych urlopu ojcowskiego po urodzeniu dziecka. Urlop ojcowski musi być rekompensowany co najmniej na poziomie wynagrodzenia za czas choroby;

🔘 Urlop rodzicielski: każdy rodzic ma prawo do co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego, z czego 2 miesiące są płatne i nie podlegają przeniesieniu. Rodzice mogą wnioskować o wykorzystanie urlopu w elastycznej formie, w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub w segmentach;

🔘 Urlop opiekuńczy: Wszyscy pracownicy zapewniający osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym mają prawo do co najmniej pięciu dni roboczych urlopu opiekuńczego rocznie;

🔘 Elastyczna organizacja pracy: Wszyscy pracujący rodzice z dziećmi w wieku do co najmniej ośmiu lat i wszyscy opiekunowie mają prawo wnioskować o skrócony czas pracy, elastyczne godziny pracy i elastyczność miejsca pracy.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)