Unijna Dyrektywa #WorkLifeBalance

Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w stosowaniu nowych przepisów, w tym poprzez Europejski Fundusz Społeczny+, aby poprawić jakość i dostępność systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Wśród zmian:
🔘 Urlop ojcowski: pracujący ojcowie mają prawo do co najmniej 10 dni roboczych urlopu ojcowskiego po urodzeniu dziecka. Urlop ojcowski musi być rekompensowany co najmniej na poziomie wynagrodzenia za czas choroby;

🔘 Urlop rodzicielski: każdy rodzic ma prawo do co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego, z czego 2 miesiące są płatne i nie podlegają przeniesieniu. Rodzice mogą wnioskować o wykorzystanie urlopu w elastycznej formie, w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub w segmentach;

🔘 Urlop opiekuńczy: Wszyscy pracownicy zapewniający osobistą opiekę lub wsparcie krewnemu lub osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym mają prawo do co najmniej pięciu dni roboczych urlopu opiekuńczego rocznie;

🔘 Elastyczna organizacja pracy: Wszyscy pracujący rodzice z dziećmi w wieku do co najmniej ośmiu lat i wszyscy opiekunowie mają prawo wnioskować o skrócony czas pracy, elastyczne godziny pracy i elastyczność miejsca pracy.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

17 stycznia 2023
30 lat jednolitego rynku europejskiego

30 lat jednolitego rynku europejskiego

1 stycznia 1993 r. ustanowiono jednolity rynek europejski, który dał nam swobodny przepływ ✔️ towarów, ✔️ usług, (...)

17 stycznia 2023
stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi stałe nabory do licznych programów. Zależy mi, na wsp (...)

17 stycznia 2023
Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

🇪🇺Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE 🇸🇪 Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: ✔️ Bezpiecze (...)

16 stycznia 2023
Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

 (...)