Unia walczy z wylesianiem

W latach 1990–2020 wylesianie spowodowało utratę obszaru większego niż powierzchnia Unii Europejskiej, trzeba jednak podkreślić, że konsumpcja w Unii jest powodem około 10% tych strat.

✔️ By walczyć ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności, przedsiębiorstwa będą musiały pilnować, aby produkty sprzedawane w Unii nie prowadziły do wylesiania i degradacji lasów.

Przedsiębiorstwa będą mogły sprzedawać produkty w Unii tylko wtedy, gdy dostawca produktu wyda tzw. oświadczenie o należytej staranności. Będzie ono potwierdzać, że produkt nie pochodzi z terenów wylesionych lub nie był przyczyną degradacji lasów, w tym niezastąpionych lasów pierwotnych, po 31 grudnia 2020 roku.

Nowymi przepisami objęto ✅ bydło, ✅ kakao, ✅ kawę, ✅ olej palmowy, ✅ soję, ✅ drewno, ✅ gumę, ✅ węgiel drzewny, ✅ produkty z papieru drukowanego

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)