Ulepszone wieloletnie ramy finansowe

🇪🇺 Za mną posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego przyjęliśmy opinię dla Komisji Budżetowej w sprawie ulepszenia wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027: odporny budżet UE dostosowany do nowych wyzwań, której byłam Kontrsprawozdawczynią.

Podczas naszej pracy zwróciliśmy szczególną uwagę na:

🔘 konieczności zapewnienia regionom terminowych i odpowiednich środków finansowych w celu radzenia sobie z falami migracji i kryzysem wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę jak powszechne podwyżki cen energii, czy zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego UE,

🔘 konieczności zwiększenia budżetu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), aby pomóc regionom przewidywać i łagodzić skutki zmiany klimatu,

🔘 na szczególnej roli obszarów miejskich w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego i potrzebę dalszych możliwości finansowania dla miast w celu wdrażania programów na szczeblu lokalnym,

🔘 na sytuacji społeczno-gospodarcza UE, która została pogorszona skutkami kryzysu COVID i rosyjskiej agresji na Ukrainę, co wymaga zawieszenia paktu stabilności i wzrostu w 2023 r. oraz jego przeglądu,

🔘 na skutkach pandemii COVID-19, która przyniosła wiele poważnych, negatywnych skutków społecznych w całej Europie, takich jak np. zróżnicowanie cyfrowe.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)