Ulepszone wieloletnie ramy finansowe

🇪🇺 Za mną posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego, podczas którego przyjęliśmy opinię dla Komisji Budżetowej w sprawie ulepszenia wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027: odporny budżet UE dostosowany do nowych wyzwań, której byłam Kontrsprawozdawczynią.

Podczas naszej pracy zwróciliśmy szczególną uwagę na:

🔘 konieczności zapewnienia regionom terminowych i odpowiednich środków finansowych w celu radzenia sobie z falami migracji i kryzysem wywołanym rosyjską agresją na Ukrainę jak powszechne podwyżki cen energii, czy zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego UE,

🔘 konieczności zwiększenia budżetu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE), aby pomóc regionom przewidywać i łagodzić skutki zmiany klimatu,

🔘 na szczególnej roli obszarów miejskich w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego i potrzebę dalszych możliwości finansowania dla miast w celu wdrażania programów na szczeblu lokalnym,

🔘 na sytuacji społeczno-gospodarcza UE, która została pogorszona skutkami kryzysu COVID i rosyjskiej agresji na Ukrainę, co wymaga zawieszenia paktu stabilności i wzrostu w 2023 r. oraz jego przeglądu,

🔘 na skutkach pandemii COVID-19, która przyniosła wiele poważnych, negatywnych skutków społecznych w całej Europie, takich jak np. zróżnicowanie cyfrowe.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)