Ukierunkowanie polityki regionalnej UE

🇪🇺 Reprezentujący wyspy UE domagają się ukierunkowanej polityki regionalnej

Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed obszarami wyspiarskimi UE, apelujemy o ukierunkowaną politykę i działania.

Wyspy znajdują się na pierwszej linii frontu zmian klimatycznych, którym towarzyszy podnoszenie się poziomu mórz, pustynnienie i częste klęski żywiołowe. Ponadto obszary te są uzależnione od transportu morskiego i lotniczego, mają trudną topografię i borykają się z poważnymi problemami społecznymi, takimi jak wyludnienie i bezrobocie.

Konieczne jest podjęcie szeregu działań w celu zniwelowania różnic między wyspami i regionami najbardziej oddalonymi a regionami najbardziej rozwiniętymi.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)