trukturalny dialog na temat opodatkowania

🇪🇺 Strukturalny dialog na temat opodatkowania z Paolo Gentilonim, komisarzem ds Gospodarki 🇪🇺

Jako kontrsprawozdawczyni pakietu VAT w epoce cyfrowej skorzystałam z okazji i zadałam komisarzowi pytania związane z tym tematem.

Z informacji, które do nas docierają, wynika też, że na etapie prac w Komisji projektowane regulacje nie zostały w dostatecznym stopniu skonsultowane z państwami członkowskimi oraz przedstawicielami firm – zwłaszcza z sektora MŚP.

Z punktu widzenia państw Członkowskich – problematyczny jest wymóg, że e-faktury nie mogą zostać poddane uprzedniej weryfikacji i walidacji przez administrację skarbową. Dlaczego? Przecież automatyczna weryfikacja e-faktur umożliwia wykrycie i korektę błędów przed jej wprowadzeniem do systemu, a to jest korzystne dla przedsiębiorstw. Czy jest to właśnie efektem niedostatecznego skonsultowania projektu z państwami członkowskimi, które już wdrożyły krajowy system e-fakturowania?

Moje drugie pytanie dotyczyło zmian w opodatkowaniu platform i zaproponowanego przez KE modelu „uznanego dostawcy” w sektorze usług. Jestem zdania, że proponowane zmiany są niekorzystne dla MŚP (np. MŚP zwolnione z VAT utracą prawa do jego odliczenia) oraz dla Państw Członkowskich. Takie platformy cyfrowe mają też często siedziby w państwach trzecich, przez co może być trudno wyegzekwować od nich podatek.

Wobec tego zapytałam czy na kształt propozycji Komisji w tym obszarze miał wpływ lobbyingowy ze strony określonych sektorów czy innych podmiotów?

Nie jest dla mnie również jasne, czy przed przygotowaniem zmian Komisja przeprowadziła konsultacje z reprezentantami wszystkich zainteresowanych branż, w tym zwłaszcza MŚP?
Kończąc zapytałam o sprawozdanie z oceny stosowania dyrektywy VAT �w zakresie rozliczania podatku VAT. Komisja miała je przedstawić do 31 grudnia 2022 r., mamy koniec czerwca 2023, a sprawozdanie nie ujrzało światła dziennego.

Dyrektywa, która nałożyła na Komisję ten obowiązek, została uchwalona 27 czerwca 2016 r. Komisja miała więc ponad 6 lat na zaplanowanie działań tak, by wywiązać się z tego obowiązku w terminie.

Czy ta sprawa to wyjątek – czy też rzeczywiście rozkład prac Komisji „kuleje” i Komisja nie daje rady nadążyć z wypełnianiem swoich obowiązków sprawozdawczych i ocennych?

�Chciałabym zwrócić uwagę, że skoro Państwa Członkowskie są przez Komisję ponaglane �i karane za niedopełnienie swoich obowiązków – np. w zakresie implementacji europejskiego prawa – Komisja powinna świecić przykładem i wypełniać swoje obowiązki terminowo.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)