Trójstronne spotkanie w sprawie Zielonych Obligacji

Za mną kolejne spotkanie trójstronne z Komisją Europejską oraz Radą dotyczące Zielonych Obligacji (EuGB).

Wczoraj w Strasbourgu omówiliśmy wiele bardzo istotnych kwestii, przede wszystkim związanych z odpowiedzialnością cywilną emitentów tzw. sekurytyzacją oraz kwestią zgodności inwestycji finansowanych z przychodów z EuGB z regułami Taksonomii.

W pierwszej kwestii – moje wątpliwości dotyczą dość ogólnych zapisów, że to po stronie Państw Członkowskich leży zapewnienie odpowiednich przepisów dot. odpowiedzialności cywilnej emitentów. To rodzi obawy co do przyszłej spójności wymogów w całej UE: Ideą Zielonych Obligacji jest zapewnienie inwestorom instrumentu bezpiecznego i równej ochrony ich praw – podczas gdy różnorodność przepisów dot. odpowiedzialności emitentów w poszczególnych państwach może tą ochronę różnicować.

Druga sprawa dotyczy ewidentnego błędu (czy przeoczenia) w kwestii przewidzianej przez Parlament możliwości wykorzystania techniki tzw. sekurytyzacji – czyli emisji zielonych obligacji zabezpieczonych konkretną pulą aktywów.

Obecne rozwiązanie, przewidujące, że to owa pula aktywów zabezpieczających (a nie alokacja przychodów) ma być „zielona” – nie jest zgodna z założeniami standardu EuGB, którego głównym celem jest skierowanie strumienia inwestycji na transformację.

W trzeciej, szczególnie drażliwej kwestii, chodzi – najogólniej mówiąc – o energetykę gazową i jądrową, które zostały „dodane” do taksonomii jako niezbędna dla transformacji energetycznej tzw. działalność przejściowa. jednak zgodnie ze stanowiskiem większości Zielone obligacje emitowane na taka działalność miałyby być specjalnie „oznaczone” – co moim zdaniem obniża ich atrakcyjność i osłabia możliwości inwestycyjne w tych obszarach.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)