Środki dla Polski są bezpieczne!

🇵🇱🇪🇺 Polityka spójności to tysiące projektów zrealizowanych w całej Unii Europejskiej! Do Polski w latach 2021-2027 trafi prawie 174 miliardów euro (776 mld zł)❗

Oznacza to, że nasz kraj niezmiennie pozostanie największym beneficjentem polityki spójności w UE i otrzyma ponad 76 miliardów euro.

Fundusze Europejskie to wsparcie dla niezliczonej liczby działań, m. in. z zakresu:
✔️ Edukacji
✔️ Rozwoju zawodowego
✔️ Infrastruktury drogowej
✔️ Przedsiębiorczości
✔️ Innowacji

Od 17 lat to realna poprawa jakości naszego życia!

Nie ma żadnego zagrożenia, by jakiekolwiek środki z polityki spójności na lata 2021-2027 były zagrożone i nie trafiły do Polski. Szum medialny i szerzenie zagrożenia utraty miliardów jest wyłącznie wykorzystywany przez totalną opozycję, a nie ma potwierdzenia w faktach, które wynikają ze specyfiki procedur administracyjnych i konkretnych zapisów w dokumentach.

Warunkowość to standardowy mechanizm przewidziany w rozporządzeniu ogólnym, który obowiązywał już dla perspektywy programowania na lata 2014-2020. Wówczas państwa członkowskie miały do spełnienia 36 warunków, w obecnej (2021-2027) jest ich 20. Wszystkie warunki są takie same dla wszystkich państw członkowskich i obowiązują je w takim samym zakresie.

Polska zadeklarowała spełnienie wszystkich 20 warunków podstawowych dla perspektywy 2021-2027, co potwierdzają przekazane do Komisji Europejskiej dokumenty. Komisja potwierdziła spełnienie 14 z nich, 6 natomiast jest w trakcie analizy bieżącej. Najważniejszą kwestią w tej sprawie jest fakt, iż spełnienie warunków podstawowych odbywa się na poziomie programów a nie na poziomie przekazania Umowy Partnerstwa, co wywołało niepotrzebną dyskusję i nadinterpretacje o zablokowaniu dla Polski środków z polityki spójności.

Kwestia funduszy z polityki spójności została także poruszona podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego. Jak potwierdził Dyrektor Generalny Marc Lemaître, nie jest to nic niezwykłego, jeśli chodzi o zatwierdzanie programów, kiedy niektóre z warunków nie są spełnione. Podejście polega tu na intensywnym dialogu z państwem członkowskim.

Osiemnaście państw członkowskich zatwierdziło swoje programy na lata 2021 – 2027, ale jeszcze nie zgłosiły spełnienia wszystkich warunków. Dlatego dialog Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi jest prowadzony po to by dotrzeć do takiej sytuacji kiedy będziemy mogli ogłosić, że te warunki zostały spełnione.

Próba manipulacji faktami i wprowadzanie chaosu informacyjnego w przestrzeń medialną w kraju i Europie przez nieodpowiedzialnych polityków podważa merytoryczne uzgodnienia i konstruktywne rozmowy między rządem Premiera Mateusza Morawieckiego z Komisją Europejską.

Dziś warto uspokoić emocje – jesteśmy na etapie bieżących ocen i weryfikacji dokumentów. Burza w szklance wody wyłącznie na potrzeby politycznej kampanii w Polsce.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)