Spotkanie Grupy roboczej ECON-BUDG ds. kontroli Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

🇵🇱🇪🇺Spotkanie Grupy roboczej ECON-BUDG ds. kontroli Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF WG) 🇪🇺🇵🇱

Ważna debata z Maartenem Verweyem, Dyrektorem Generalnym ds. Gospodarczych i Finansowych na temat RRF i inflacji. Poruszyliśmy temat wkładu RRF w łagodzenie skutków kryzysu związanego z kosztami utrzymania oraz wpływu inflacji na kamienie milowe i cele państw członkowskich, inwestycje i reformy.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)