Silna i zdecydowana walka Europy przeciwko rajom podatkowym

Blisko 8 bilionów Euro (8 % światowego produktu krajowego brutto) to wysokość majątku finansowego znajdującego się w rajach podatkowych ❗️ Krótko mówiąc to uszczuplenie światowych dochodów podatkowych o ok. 155 mld EUR rocznie❗️❗️❗️

Doświadczamy często jak bardzo bogate osoby na eksponowanych stanowiskach, a często przestępcy przy zaangażowaniu nowoczesnych technik, systemów i możliwości – kreatywnie wykorzystując bankowość, optymalizację prawno – podatkowo-fiskalną – tworzą złożone struktury, aby chronić swoje dochody i aktywa przed opodatkowaniem, sankcjami i prawnymi zobowiązaniami umożliwiając pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.

Dziś to mały, ale ważny krok w walce o transparentność i jasne reguły gry – funkcjonowania. Nie mogę się jednak zgodzić na propozycje większej centralizacji, w tym odejścia od zasady jednogłośnego podejmowania decyzji.

Kluczem do sukcesu jest skuteczna koordynacja, a nie wyłącznie harmonizacja �i ujednolicanie. System podatkowy to bardzo ważny element kształtowania całego systemu polityki gospodarczej, a poszanowanie suwerenności podatkowej Państw Członkowskich powinno być dla nas szczególnie ważnym priorytetem.

🇵🇱 Polska, od lat skutecznie walczy z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Jednak ten sukces i sukces każdego z państw członkowskich – powinien być impulsem do solidarnej współpracy wszystkich pozostałych.

Dziś przede wszystkim potrzebna jest zdecydowana i twarda polityka wobec każdego z rajów podatkowych. Konkurencja podatkowa jest zdrową, gdy reguły są przejrzyste. Podobnie przejrzyste powinny być reguły dotyczące braku konfliktu interesów, zatrudnienia i działalności lobbingowej w europejskich instytucjach.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)