Silna i zdecydowana walka Europy przeciwko rajom podatkowym

Blisko 8 bilionów Euro (8 % światowego produktu krajowego brutto) to wysokość majątku finansowego znajdującego się w rajach podatkowych ❗️ Krótko mówiąc to uszczuplenie światowych dochodów podatkowych o ok. 155 mld EUR rocznie❗️❗️❗️

Doświadczamy często jak bardzo bogate osoby na eksponowanych stanowiskach, a często przestępcy przy zaangażowaniu nowoczesnych technik, systemów i możliwości – kreatywnie wykorzystując bankowość, optymalizację prawno – podatkowo-fiskalną – tworzą złożone struktury, aby chronić swoje dochody i aktywa przed opodatkowaniem, sankcjami i prawnymi zobowiązaniami umożliwiając pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.

Dziś to mały, ale ważny krok w walce o transparentność i jasne reguły gry – funkcjonowania. Nie mogę się jednak zgodzić na propozycje większej centralizacji, w tym odejścia od zasady jednogłośnego podejmowania decyzji.

Kluczem do sukcesu jest skuteczna koordynacja, a nie wyłącznie harmonizacja �i ujednolicanie. System podatkowy to bardzo ważny element kształtowania całego systemu polityki gospodarczej, a poszanowanie suwerenności podatkowej Państw Członkowskich powinno być dla nas szczególnie ważnym priorytetem.

🇵🇱 Polska, od lat skutecznie walczy z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania. Jednak ten sukces i sukces każdego z państw członkowskich – powinien być impulsem do solidarnej współpracy wszystkich pozostałych.

Dziś przede wszystkim potrzebna jest zdecydowana i twarda polityka wobec każdego z rajów podatkowych. Konkurencja podatkowa jest zdrową, gdy reguły są przejrzyste. Podobnie przejrzyste powinny być reguły dotyczące braku konfliktu interesów, zatrudnienia i działalności lobbingowej w europejskich instytucjach.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)