Sesja plenarna PARLAMENTU EUROPEJSKIEG

Dziś sesja plenarna PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO. 64 MILIARDY euro

Główny temat – PAKIET NAPRAWCZY UE!

Komisja Europejska (KE) zaproponowała nową propozycję dot.:

 • Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) w wysokości 1 100 mld EUR,
 • a także fundusz odbudowy w wysokości 750 mld EUR,
 • sfinansowany z wykorzystaniem zdolności pożyczkowych UE dzięki podniesieniu pułapu zasobów własnych do poziomu 2 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) UE.

Finansowanie funduszu odbudowy nastąpi poprzez zaciągniecie przez KE pożyczek na rynkach finansowych i ich długoterminową spłatę po 2027 r. poprzez system zasobów własnych UE.

Zaciągnięcie pożyczek pod fundusz odbudowy (ERI) wymagać będzie ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie decyzji o zasobach własnych.

 • W międzyczasie KE proponuje rozwiązanie pomostowe w postaci podniesienia o 11,5 mld EUR pułapów Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020.
 • Ma to pozwolić sfinansować najbardziej pilne wydatki:
 • 5 mld EUR na REACT EU (czasowe wzmocnienie polityki spójności),
 • 5 mld EUR na Solvency Support Instrument (wsparcie wypłacalności przedsiębiorstw),
 • 1,5 mld EUR na instrumenty działań zewnętrznych.

Główne obszary inwestycji mają realizować zieloną i cyfrową transformację.

Wspomina się także o budowaniu odporności UE na kryzysy oraz o inwestycjach strategicznych w krytyczne łańcuchy wartości.

Polska najprawdopodobniej nie będzie płatnikiem w grantowej części Instrumentu Odbudowy.

Udział Polski w dodatkowej części grantowej powinien być wyższy niż długoterminowy udział PL we wpłatach.

Wielkość Funduszu Odbudowy (ERI) to 750 mld EUR.

Dodatkowe środki przewidziane do sfinansowania poprzez ERI to m.in.:

 • Recovery and Resilience Facility (RRF) – propozycja instrumentu na lata 2020-2024 opartego na przedstawionym wcześniej Reform Support Programme (RSP).
 • Propozycja RSP ma zostać wycofana, jednak nowy instrument jest zaprojektowany na okres krótszy niż przyszłe WRF – nie jest więc jasne, czy instrument będzie kontynuowany w innej formie czy będzie funkcjonował równolegle.
 • Wsparcie dla reform i inwestycji określonych w planach naprawy i odporności, przedstawianych w ramach Semestru Europejskiego i podlegających akceptacji KE.
 • Wielkość to 560 mld EUR, w tym 310 mld EUR w grantach i 250 mld EUR
 • w pożyczkach (proporcja 55 proc./45 proc.).
 • Ograniczenie pożyczek dla danego państwa członkowskiego w stosunku do jego DNB (procent niewskazany na obecnym etapie).
 • W ramach RRF przewidziany instrument wsparcia technicznego (TSI), oparty na dotychczasowej propozycji z RSP.
 • W odniesieniu do polityki spójności propozycja REACT-EU zakłada przeznaczenie dodatkowych środków (50 mld euro poprzez ERI oraz dodatkowe 5 mld przewidziane z WRF 2014-2020) na lata 2020-2022.
 • Wzmocnienie programów rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR): 15 mld EUR
 • Wzmocnienie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma być zwiększony o 30 mld EUR.
 • Solvency Support Instrument – Instrument wsparcia wypłacalności przedsiębiorstw stanowiący rozszerzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), dostępny dla wszystkich państw członkowskich jednak skoncentrowany na najbardziej dotkniętych regionach i sektorach.
 • Dodatkowe środki z ERI:  26 mld EUR, co wraz z przewidzianymi dodatkowymi 5 mld z WRF 2014-2020 ma wg KE pozwolić wygenerować 300 mld EUR inwestycji.
 • W ramach InvestEU (instrumenty zwrotne): zwiększenie dotychczas zaproponowanych okien o 15,3 mld EUR.
 • Strategic Investment Facility (15 mld EUR): stworzenie nowego (piątego) okna na wsparcie strategicznych sektorów gospodarki UE, zgodnie z agendą strategicznąi nową strategią przemysłową UE.
 • Dodatkowa alokacja w ramach InvestEU 30,3 mld EUR ma pozwolić wygenerować 400 mld EUR inwestycji.
 • Wzmocnienie programu ds. badań i innowacji Horyzont Europa (dodatkowe środki z ERI: 13,5 mld EUR)

POZOSTAŁE ZMIANY W PROPOZYCJI WRF W STOSUNKU DO PROPOZYCJI MICHELA Z LUTEGO 2020 R. (NIESFINANSOWANE POPRZEZ ERI):

 • Zwiększenie środków na WPR o 4 mld EUR (1,5 mld EUR na I filar oraz 2,5 mld na rozwój obszarów wiejskich)
 • Zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji o 2,5 mld EUR (10 mld wobec wyjściowej propozycji 7,5 mld EUR);
 • Łącznie z 30 mld EUR z Funduszu Odbudowy na fundusz ten przewidziane jest 40 mld EUR.
 • Zwiększenie elastyczności w WRF poprzez wzmocnienie instrumentów specjalnych.

Strona dochodowa:

Planowane jest tymczasowe podniesienie pułapu zasobów własnych do poziomu 2 proc. DNB w celu zwiększenia przestrzeni między poziomem płatności WRF a poziomem zasobów własnych. Ma to umożliwić zaciągnięcie pożyczek na Fundusz Odbudowy.

Nowe zasoby własne:

 • Utrzymanie dotychczasowej propozycji opartej o odpady z tworzyw sztucznych.
 • Przychody z ETS (z uwzględnieniem sektora lotniczego i morskiego),
 • Graniczna opłata węglowa,
 • Podatek od dużych firm na wspólnym rynku,
 • Odwołanie do prac nad podatkiem cyfrowym w ramach OECD.
Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

22 stycznia 2021
Podsumowanie prac w 2020 roku!

Podsumowanie prac w 2020 roku!

To był niezwykle pracowity rok, pełen wyjątkowych wyzwań oraz niecodziennych okoliczności związanych z pandemią…  (...)

19 stycznia 2021
Debata plenarna z komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa.

Debata plenarna z komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa.

Dzisiejsza debata planetarna z Aną Paula Zacarias, portugalską sekretarz stanu ds. europejskich, oraz Stellą Kyriakides,  (...)

14 stycznia 2021
Rusza narodowy program szczepień!

Rusza narodowy program szczepień!

Szczepienie to nie tylko Twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie, dla nich. - Ambasador Narodowego Progr (...)

14 stycznia 2021
Likwidacja luki cyfrowej – udział KOBIET w GOSPODARCE CYFROWEJ

Likwidacja luki cyfrowej – udział KOBIET w GOSPODARCE (...)

Cyfryzacja zasadniczo zmieniła większość aspektów naszego życia. Kryzys Covid-19 i jego następstwa prawdopodobnie spo (...)