Sesja plenarna PARLAMENTU EUROPEJSKIEG

Dziś sesja plenarna PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO. 64 MILIARDY euro

Główny temat – PAKIET NAPRAWCZY UE!

Komisja Europejska (KE) zaproponowała nową propozycję dot.:

 • Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) w wysokości 1 100 mld EUR,
 • a także fundusz odbudowy w wysokości 750 mld EUR,
 • sfinansowany z wykorzystaniem zdolności pożyczkowych UE dzięki podniesieniu pułapu zasobów własnych do poziomu 2 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) UE.

Finansowanie funduszu odbudowy nastąpi poprzez zaciągniecie przez KE pożyczek na rynkach finansowych i ich długoterminową spłatę po 2027 r. poprzez system zasobów własnych UE.

Zaciągnięcie pożyczek pod fundusz odbudowy (ERI) wymagać będzie ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie decyzji o zasobach własnych.

 • W międzyczasie KE proponuje rozwiązanie pomostowe w postaci podniesienia o 11,5 mld EUR pułapów Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020.
 • Ma to pozwolić sfinansować najbardziej pilne wydatki:
 • 5 mld EUR na REACT EU (czasowe wzmocnienie polityki spójności),
 • 5 mld EUR na Solvency Support Instrument (wsparcie wypłacalności przedsiębiorstw),
 • 1,5 mld EUR na instrumenty działań zewnętrznych.

Główne obszary inwestycji mają realizować zieloną i cyfrową transformację.

Wspomina się także o budowaniu odporności UE na kryzysy oraz o inwestycjach strategicznych w krytyczne łańcuchy wartości.

Polska najprawdopodobniej nie będzie płatnikiem w grantowej części Instrumentu Odbudowy.

Udział Polski w dodatkowej części grantowej powinien być wyższy niż długoterminowy udział PL we wpłatach.

Wielkość Funduszu Odbudowy (ERI) to 750 mld EUR.

Dodatkowe środki przewidziane do sfinansowania poprzez ERI to m.in.:

 • Recovery and Resilience Facility (RRF) – propozycja instrumentu na lata 2020-2024 opartego na przedstawionym wcześniej Reform Support Programme (RSP).
 • Propozycja RSP ma zostać wycofana, jednak nowy instrument jest zaprojektowany na okres krótszy niż przyszłe WRF – nie jest więc jasne, czy instrument będzie kontynuowany w innej formie czy będzie funkcjonował równolegle.
 • Wsparcie dla reform i inwestycji określonych w planach naprawy i odporności, przedstawianych w ramach Semestru Europejskiego i podlegających akceptacji KE.
 • Wielkość to 560 mld EUR, w tym 310 mld EUR w grantach i 250 mld EUR
 • w pożyczkach (proporcja 55 proc./45 proc.).
 • Ograniczenie pożyczek dla danego państwa członkowskiego w stosunku do jego DNB (procent niewskazany na obecnym etapie).
 • W ramach RRF przewidziany instrument wsparcia technicznego (TSI), oparty na dotychczasowej propozycji z RSP.
 • W odniesieniu do polityki spójności propozycja REACT-EU zakłada przeznaczenie dodatkowych środków (50 mld euro poprzez ERI oraz dodatkowe 5 mld przewidziane z WRF 2014-2020) na lata 2020-2022.
 • Wzmocnienie programów rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR): 15 mld EUR
 • Wzmocnienie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma być zwiększony o 30 mld EUR.
 • Solvency Support Instrument – Instrument wsparcia wypłacalności przedsiębiorstw stanowiący rozszerzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), dostępny dla wszystkich państw członkowskich jednak skoncentrowany na najbardziej dotkniętych regionach i sektorach.
 • Dodatkowe środki z ERI:  26 mld EUR, co wraz z przewidzianymi dodatkowymi 5 mld z WRF 2014-2020 ma wg KE pozwolić wygenerować 300 mld EUR inwestycji.
 • W ramach InvestEU (instrumenty zwrotne): zwiększenie dotychczas zaproponowanych okien o 15,3 mld EUR.
 • Strategic Investment Facility (15 mld EUR): stworzenie nowego (piątego) okna na wsparcie strategicznych sektorów gospodarki UE, zgodnie z agendą strategicznąi nową strategią przemysłową UE.
 • Dodatkowa alokacja w ramach InvestEU 30,3 mld EUR ma pozwolić wygenerować 400 mld EUR inwestycji.
 • Wzmocnienie programu ds. badań i innowacji Horyzont Europa (dodatkowe środki z ERI: 13,5 mld EUR)

POZOSTAŁE ZMIANY W PROPOZYCJI WRF W STOSUNKU DO PROPOZYCJI MICHELA Z LUTEGO 2020 R. (NIESFINANSOWANE POPRZEZ ERI):

 • Zwiększenie środków na WPR o 4 mld EUR (1,5 mld EUR na I filar oraz 2,5 mld na rozwój obszarów wiejskich)
 • Zwiększenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji o 2,5 mld EUR (10 mld wobec wyjściowej propozycji 7,5 mld EUR);
 • Łącznie z 30 mld EUR z Funduszu Odbudowy na fundusz ten przewidziane jest 40 mld EUR.
 • Zwiększenie elastyczności w WRF poprzez wzmocnienie instrumentów specjalnych.

Strona dochodowa:

Planowane jest tymczasowe podniesienie pułapu zasobów własnych do poziomu 2 proc. DNB w celu zwiększenia przestrzeni między poziomem płatności WRF a poziomem zasobów własnych. Ma to umożliwić zaciągnięcie pożyczek na Fundusz Odbudowy.

Nowe zasoby własne:

 • Utrzymanie dotychczasowej propozycji opartej o odpady z tworzyw sztucznych.
 • Przychody z ETS (z uwzględnieniem sektora lotniczego i morskiego),
 • Graniczna opłata węglowa,
 • Podatek od dużych firm na wspólnym rynku,
 • Odwołanie do prac nad podatkiem cyfrowym w ramach OECD.
Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)