Pytania do Komisji Europejskiej

Uszczelnienie systemu VAT i zwalczanie wyłudzeń VAT to jedne z głównych priorytetów zarówno
Podkomisji do Spraw Podatkowych Parlamentu Europejskiego, jak i Polski. W ostatnich latach Polska z sukcesem wdrożyła szereg działań, które doprowadziły do znacznego zmniejszenia luki VAT.

Komisja Europejska nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 410b dyrektywy 2006/112/WE
(„dyrektywa VAT”) w zakresie przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (nie później niż do 31 grudnia 2022 r.) sprawozdania oceniającego stosowanie dyrektywy VAT w odniesieniu do opodatkowania VAT bonów na towary lub usługi.

Sprawozdanie KE powinno być przygotowane na podstawie informacji uzyskanych od państw
członkowskich iw razie konieczności powinno mu towarzyszyć odpowiednia propozycja legislacyjna
np. w celu zaostrzenia lub poprawy jakości odpowiednich przepisów dyrektywy VAT.
W związku z powyższym skierowałam do Komisji Europejskiej pytania:

1️⃣ Jaka jest przyczyna nie przekazania przez Komisję Europejską sprawozdania?
2️⃣ W jakim terminie Komisja Europejska przekaże w/w sprawozdanie?
3️⃣ Jakie działania Komisja Europejska podejmie by usprawnić działania w zakresie terminowego
realizowania zobowiązań wynikających z dyrektywy VAT, a tym samym przedstawienia pilnych propozycji legislacyjnych?

🇪🇺 Odpowiedź udzielona przez komisarza Paola Gentiloniegow imieniu Komisji Europejskiej na moje wątpliwości to:
Zgodnie z art. 410b dyrektywy VAT 1 nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Komisja sporządza – na podstawie informacji otrzymanych od państw członkowskich – sprawozdanie z oceny stosowania dyrektywy VAT w odniesieniu do opodatkowania bonów podatkiem VAT.

Państwa członkowskie poproszono o przekazanie informacji, które Komisja obecnie ocenia
w celu sfinalizowania sprawozdania i jak najszybszego przedstawienia go Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.

🇪🇺Nie ukrywam, że po 4 latach pracy w Komisji ECON oraz Podkomisji FISC spodziewałam się większego zaangażowania Komisji Europejskiej w udzielenie odpowiedzi oraz pracę na rzecz Europejczyków.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)