Przyjęliśmy „Drogę ku cyfrowej dekadzie” Unii Europejskiej

🇪🇺💻 Plan „Droga ku cyfrowej dekadzie” ma na celu kształtowanie europejskiej transformacji cyfrowej poprzez wyznaczenie ogólnounijnych celów cyfrowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. dzięki wspólnym wysiłkom państw członkowskich i UE, a także dzięki wspólnym inwestycjom.

Program to ogromne wsparcie w nabyciu przynajmniej podstawowych umiejętności cyfrowych dla 80% populacji w wieku 16-74 lat. Chcemy też pozwolić na większy rozwój przedsiębiorstw, dzięki ustaleniom, które pozwolą aż 75% europejskim przedsiębiorstwom korzystać z usług cloud computing, big data i sztucznej inteligencji, a ponad 90% europejskich MŚP osiągnąć co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej.

Wsparcie uzyskają też usługi publiczne – program ma na cen zagwarantowanie, że będą one dostępne online dla każdego, a wszyscy obywatele UE będą mieli dostęp do swoich elektronicznych kartotek medycznych do 2030 r.

Dzięki projektowi wsparcie uzyskają międzynarodowe projekty oprócz tego pozwala na wypracowanie właściwej struktury prawnej i współfinansowania przez kilka państw członkowskich, Komisję oraz inwestorów publicznych i prywatnych.

To świetna szansa dla rozwoju wielu segmentów rynku oraz Europejczyków.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

17 stycznia 2023
30 lat jednolitego rynku europejskiego

30 lat jednolitego rynku europejskiego

1 stycznia 1993 r. ustanowiono jednolity rynek europejski, który dał nam swobodny przepływ ✔️ towarów, ✔️ usług, (...)

17 stycznia 2023
stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi stałe nabory do licznych programów. Zależy mi, na wsp (...)

17 stycznia 2023
Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

🇪🇺Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE 🇸🇪 Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: ✔️ Bezpiecze (...)

16 stycznia 2023
Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

 (...)