Przyjęliśmy „Drogę ku cyfrowej dekadzie” Unii Europejskiej

🇪🇺💻 Plan „Droga ku cyfrowej dekadzie” ma na celu kształtowanie europejskiej transformacji cyfrowej poprzez wyznaczenie ogólnounijnych celów cyfrowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. dzięki wspólnym wysiłkom państw członkowskich i UE, a także dzięki wspólnym inwestycjom.

Program to ogromne wsparcie w nabyciu przynajmniej podstawowych umiejętności cyfrowych dla 80% populacji w wieku 16-74 lat. Chcemy też pozwolić na większy rozwój przedsiębiorstw, dzięki ustaleniom, które pozwolą aż 75% europejskim przedsiębiorstwom korzystać z usług cloud computing, big data i sztucznej inteligencji, a ponad 90% europejskich MŚP osiągnąć co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej.

Wsparcie uzyskają też usługi publiczne – program ma na cen zagwarantowanie, że będą one dostępne online dla każdego, a wszyscy obywatele UE będą mieli dostęp do swoich elektronicznych kartotek medycznych do 2030 r.

Dzięki projektowi wsparcie uzyskają międzynarodowe projekty oprócz tego pozwala na wypracowanie właściwej struktury prawnej i współfinansowania przez kilka państw członkowskich, Komisję oraz inwestorów publicznych i prywatnych.

To świetna szansa dla rozwoju wielu segmentów rynku oraz Europejczyków.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)