Przyjęliśmy „Drogę ku cyfrowej dekadzie” Unii Europejskiej

🇪🇺💻 Plan „Droga ku cyfrowej dekadzie” ma na celu kształtowanie europejskiej transformacji cyfrowej poprzez wyznaczenie ogólnounijnych celów cyfrowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. dzięki wspólnym wysiłkom państw członkowskich i UE, a także dzięki wspólnym inwestycjom.

Program to ogromne wsparcie w nabyciu przynajmniej podstawowych umiejętności cyfrowych dla 80% populacji w wieku 16-74 lat. Chcemy też pozwolić na większy rozwój przedsiębiorstw, dzięki ustaleniom, które pozwolą aż 75% europejskim przedsiębiorstwom korzystać z usług cloud computing, big data i sztucznej inteligencji, a ponad 90% europejskich MŚP osiągnąć co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej.

Wsparcie uzyskają też usługi publiczne – program ma na cen zagwarantowanie, że będą one dostępne online dla każdego, a wszyscy obywatele UE będą mieli dostęp do swoich elektronicznych kartotek medycznych do 2030 r.

Dzięki projektowi wsparcie uzyskają międzynarodowe projekty oprócz tego pozwala na wypracowanie właściwej struktury prawnej i współfinansowania przez kilka państw członkowskich, Komisję oraz inwestorów publicznych i prywatnych.

To świetna szansa dla rozwoju wielu segmentów rynku oraz Europejczyków.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)