Przedsiębiorstwa dorabiające się poprzez niszczenie środowiska i wyzysk pracowników poniosą konsekwencje

🇪🇺 W minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko do rozmów z państwami członkowskimi ws. zasad uwzględniania praw człowieka i wpływu na środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Firmy będą musiały identyfikować oraz zapobiegać i w razie potrzeby, eliminować negatywny wpływ ich działalności na prawa człowieka i środowisko.

Przedsiębiorstwa będą musiały również monitorować i oceniać wpływ swoich partnerów w łańcuchu wartości, w tym nie tylko dostawców, ale także sprzedaży, dystrybucji, transportu, magazynowania, gospodarki odpadami i innych obszarów.

🚧 Kontrola gigantów❗️
Nowe przepisy będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw z siedzibą w UE, niezależnie od ich sektora, w tym usług finansowych zatrudniających ponad 250 pracowników i mających globalny obrót przekraczający 40 mln euro, a także do spółek dominujących zatrudniających ponad 500 pracowników i mających globalny obrót przekraczający 150 mln euro. Uwzględnione zostaną również spółki spoza UE o obrotach wyższych niż 150 mln euro, jeśli co najmniej 40 mln euro zostało wygenerowanych w UE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)