Przedsiębiorstwa dorabiające się poprzez niszczenie środowiska i wyzysk pracowników poniosą konsekwencje

🇪🇺 W minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko do rozmów z państwami członkowskimi ws. zasad uwzględniania praw człowieka i wpływu na środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Firmy będą musiały identyfikować oraz zapobiegać i w razie potrzeby, eliminować negatywny wpływ ich działalności na prawa człowieka i środowisko.

Przedsiębiorstwa będą musiały również monitorować i oceniać wpływ swoich partnerów w łańcuchu wartości, w tym nie tylko dostawców, ale także sprzedaży, dystrybucji, transportu, magazynowania, gospodarki odpadami i innych obszarów.

🚧 Kontrola gigantów❗️
Nowe przepisy będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw z siedzibą w UE, niezależnie od ich sektora, w tym usług finansowych zatrudniających ponad 250 pracowników i mających globalny obrót przekraczający 40 mln euro, a także do spółek dominujących zatrudniających ponad 500 pracowników i mających globalny obrót przekraczający 150 mln euro. Uwzględnione zostaną również spółki spoza UE o obrotach wyższych niż 150 mln euro, jeśli co najmniej 40 mln euro zostało wygenerowanych w UE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)