Przedsiębiorczość kobiet szansą dla konkurencyjnej UE

👩🇪🇺 Kobiety częściej doświadczają trudności związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy, w szczególności po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, która często dezaktualizuje ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Prowadzenie własnej działalności może być postrzegane jako strategia dla tych kobiet, które nie mogą znaleźć innej formy zatrudnienia, a co za tym idzie, sposobu zarabiania pieniędzy,
lub też jako dowód istnienia „ducha przedsiębiorczości” i pragnienia bycia własnym szefem.

Dla wielu kobiet przedsiębiorczość stała się sposobem na zburzenie tzw. „szklanego sufitu”, przezwyciężenie problemów finansowych, większą satysfakcję z pracy oraz swobodę działania, która przejawia się możliwością ustalania własnych zasad.

Należy popierać programy przedsiębiorczości skierowane do kobiet, kształcenie i rozwijanie ich kompetencji ❗

Niezwykle istotny jest również dostęp do funduszy kobietom-przedsiębiorcom i kobietom samozatrudnionym oraz usunięcie barier administracyjnych utrudniających zakładanie
przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość kobiet wspiera także dywersyfikację działalności gospodarczej, stymulując innowacje i zróżnicowanie w zarządzaniu, w praktykach produkcyjnych i marketingowych, a także w produktach i usługach. 💪

Za autorem sprawozdania, należy podkreślić, że wzmocnienie pozycji kobiet-przedsiębiorców i inwestorek ma sens gospodarczy, biznesowy i etyczny. Należy zatem zająć się tą kwestią, gdyż ma ona zasadnicze znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzenia gospodarki i ożywienia gospodarczego w Europie, a także dla wzmocnienia konkurencyjności UE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

22 listopada 2023
Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

Prezydent Kenii William Ruto w Parlamencie Europejskim

🇪🇺 W Parlamencie Europejskim gościliśmy Prezydenta Kenii Williama Ruto. Wezwał do zacieśnienia współpracy między (...)

21 listopada 2023
Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

Ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji!

🌍🛠️ Parlament Europejski podejmuje ważne kroki w kierunku zrównoważonej konsumpcji! Wczoraj przyjęliśmy stanowis (...)

21 listopada 2023
Debata w sprawie zmian traktatów

Debata w sprawie zmian traktatów

🇪🇺 Dziś podczas Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego bardzo ważna debata dla nas Polaków i wszystkich Europejczy (...)

19 listopada 2023
Sesja Plenarną w Strasburgu!

Sesja Plenarną w Strasburgu!

🇪🇺 Już jutro rozpoczynamy Sesję Plenarną  (...)