Przedsiębiorczość kobiet szansą dla konkurencyjnej UE

👩🇪🇺 Kobiety częściej doświadczają trudności związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy, w szczególności po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, która często dezaktualizuje ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Prowadzenie własnej działalności może być postrzegane jako strategia dla tych kobiet, które nie mogą znaleźć innej formy zatrudnienia, a co za tym idzie, sposobu zarabiania pieniędzy,
lub też jako dowód istnienia „ducha przedsiębiorczości” i pragnienia bycia własnym szefem.

Dla wielu kobiet przedsiębiorczość stała się sposobem na zburzenie tzw. „szklanego sufitu”, przezwyciężenie problemów finansowych, większą satysfakcję z pracy oraz swobodę działania, która przejawia się możliwością ustalania własnych zasad.

Należy popierać programy przedsiębiorczości skierowane do kobiet, kształcenie i rozwijanie ich kompetencji ❗

Niezwykle istotny jest również dostęp do funduszy kobietom-przedsiębiorcom i kobietom samozatrudnionym oraz usunięcie barier administracyjnych utrudniających zakładanie
przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość kobiet wspiera także dywersyfikację działalności gospodarczej, stymulując innowacje i zróżnicowanie w zarządzaniu, w praktykach produkcyjnych i marketingowych, a także w produktach i usługach. 💪

Za autorem sprawozdania, należy podkreślić, że wzmocnienie pozycji kobiet-przedsiębiorców i inwestorek ma sens gospodarczy, biznesowy i etyczny. Należy zatem zająć się tą kwestią, gdyż ma ona zasadnicze znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzenia gospodarki i ożywienia gospodarczego w Europie, a także dla wzmocnienia konkurencyjności UE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

18 maja 2022
unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

🇪🇺 Na ostatnim posiedzeniu REGI rozmawialiśmy o unijnych narzędziach reagowania na klęski żywiołowe. W UE klę (...)

18 maja 2022
Akcja mammografii w gminach powiatu krotoszyńskiego

Akcja mammografii w gminach powiatu krotoszyńskiego

Mamo! Mamo! Mammografia! Akcja w kolejnych gminach powiatu krotoszyńskiego  (...)

18 maja 2022
potkanie ze Światową Radą Złota

potkanie ze Światową Radą Złota

🇪🇺 Ważne i merytoryczne spotkanie ze Światową Radą Złota. Podczas rozmowy z Davidem Taitem - Prezesem Światowe (...)

17 maja 2022
Komisja ECON i debata z wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Komisja ECON i debata z wiceprzewodniczącym Europejskiej Ra (...)

🇪🇺 Podczas ostatniego posiedzenia komisji ECON odbyliśmy wymianę poglądów ze Stefanem Ingvesem, pierwszym wiceprzew (...)