Przedsiębiorczość kobiet szansą dla konkurencyjnej UE

👩🇪🇺 Kobiety częściej doświadczają trudności związanych z wejściem lub powrotem na rynek pracy, w szczególności po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci, która często dezaktualizuje ich umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Prowadzenie własnej działalności może być postrzegane jako strategia dla tych kobiet, które nie mogą znaleźć innej formy zatrudnienia, a co za tym idzie, sposobu zarabiania pieniędzy,
lub też jako dowód istnienia „ducha przedsiębiorczości” i pragnienia bycia własnym szefem.

Dla wielu kobiet przedsiębiorczość stała się sposobem na zburzenie tzw. „szklanego sufitu”, przezwyciężenie problemów finansowych, większą satysfakcję z pracy oraz swobodę działania, która przejawia się możliwością ustalania własnych zasad.

Należy popierać programy przedsiębiorczości skierowane do kobiet, kształcenie i rozwijanie ich kompetencji ❗

Niezwykle istotny jest również dostęp do funduszy kobietom-przedsiębiorcom i kobietom samozatrudnionym oraz usunięcie barier administracyjnych utrudniających zakładanie
przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość kobiet wspiera także dywersyfikację działalności gospodarczej, stymulując innowacje i zróżnicowanie w zarządzaniu, w praktykach produkcyjnych i marketingowych, a także w produktach i usługach. 💪

Za autorem sprawozdania, należy podkreślić, że wzmocnienie pozycji kobiet-przedsiębiorców i inwestorek ma sens gospodarczy, biznesowy i etyczny. Należy zatem zająć się tą kwestią, gdyż ma ona zasadnicze znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy, pobudzenia gospodarki i ożywienia gospodarczego w Europie, a także dla wzmocnienia konkurencyjności UE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

20 września 2022
Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy

Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy

🇪🇺 Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy pomiędzy Polską, a Komisją Europejską PODPISANA❗️ 🇪🇺 (...)

20 września 2022
Piknik z Produktem. Polskim w Koźminie Wielkopolskim

Piknik z Produktem. Polskim w Koźminie Wielkopolskim

Za nami kolejne święto polskiej i europejskiej kultury 🇵🇱🇪🇺 W ostatniej Bitwie Regionów wzięły udział Ko (...)

19 września 2022
Musimy walczyć z wylesianiem w Polsce i całej Europie!

Musimy walczyć z wylesianiem w Polsce i całej Europie!

Wedlug szacunków, ponad 700 000 hektarów lasów w UE 🇪🇺 zostało strawionych przez pożary w bieżącym roku. To niec (...)

16 września 2022
Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszłość na właściwych fundamentach

Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszło (...)

Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszłość na właściwych fundamentach 🇪🇺 Podjęcie tematu rep (...)