Potrzebujemy zdecydowanej reakcji na rosyjskie zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego

Jako Unia Europejska musimy zwiększyć pomoc wojskową, polityczną i humanitarną dla Ukrainy oraz wzmocnić obronę przed rosyjskimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa europejskiego, co zostało potwierdzone w rocznym sprawozdaniu na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Powinniśmy wykorzystać postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej, które pozwoliłyby Radzie na podejmowanie niektórych decyzji, bez konsekwencji militarnych, w szczególności tych dotyczących sankcji i praw człowieka.

Jednocześnie instytucje UE powinny przedstawić propozycje, w jaki sposób UE mogłaby zapewnić sobie stałe miejsce na wszystkich forach wielostronnych, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Nasze bezpieczeństwo jest bezpośrednio związane z procesem rozszerzania, przy jednoczesnym przestrzeganiu kryteriów akcesyjnych i reformie unijnej polityki sąsiedztwa. Musimy także zmniejszyć zależności od zasobów energetycznych i innych materiałów krytycznych dla naszej infrastruktury, które są importowane z krajów trzecich – w szczególności tych, które nie podzielają wartości Unii Europejskiej lub z którymi UE znajduje się w stanie systemowej rywalizacji.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)