Potrzebujemy zdecydowanej reakcji na rosyjskie zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego

Jako Unia Europejska musimy zwiększyć pomoc wojskową, polityczną i humanitarną dla Ukrainy oraz wzmocnić obronę przed rosyjskimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa europejskiego, co zostało potwierdzone w rocznym sprawozdaniu na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

Powinniśmy wykorzystać postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej, które pozwoliłyby Radzie na podejmowanie niektórych decyzji, bez konsekwencji militarnych, w szczególności tych dotyczących sankcji i praw człowieka.

Jednocześnie instytucje UE powinny przedstawić propozycje, w jaki sposób UE mogłaby zapewnić sobie stałe miejsce na wszystkich forach wielostronnych, w tym w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Nasze bezpieczeństwo jest bezpośrednio związane z procesem rozszerzania, przy jednoczesnym przestrzeganiu kryteriów akcesyjnych i reformie unijnej polityki sąsiedztwa. Musimy także zmniejszyć zależności od zasobów energetycznych i innych materiałów krytycznych dla naszej infrastruktury, które są importowane z krajów trzecich – w szczególności tych, które nie podzielają wartości Unii Europejskiej lub z którymi UE znajduje się w stanie systemowej rywalizacji.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)