Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

🇪🇺🇺🇦 Tematem ostatniego posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia była sytuacja kobiet-uchodźczyń z Ukrainy.

Zaproszeni prelegenci podkreślali pomoc, jaką kobiety-uchodźczynie otrzymały od krajów przyjmujących, jak również uruchomienie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, kluczowej roli społeczeństwa obywatelskiego i wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo poruszono również temat potrzeby skoordynowanej reakcji na poziomie państw członkowskich i Unii Europejskiej.

Z jednej strony widoczna jest solidarność ludzi, niosących pomoc kobietom-uchodźczyniom, natomiast z drugiej znajdują się ci, którzy wykorzystują obecną sytuację do własnych celów.

Zagrożenie handlem ludźmi, wyzysk, dyskryminacja, przemoc seksualna to problemy, z którymi przyszło mierzyć się tym kobietom. Niektórzy eurodeputowani domagali się uznania nagabywania o usługi seksualne za przestępstwo we wszystkich krajach członkowskich, twierdząc, że bezkarność umożliwia handlarzom ludźmi prowadzenia ich działalności.

Wielu posłów mówiło o tym, że Rosja wykorzystuje przemoc seksualną jako broń wojenną, a wszyscy zgodzili się, że opieka nad kobietami w ciąży, wsparcie i dostęp do opieki zdrowotnej są ważnymi czynnikami w pomocy uchodźczyniom.

Biorący udział w debacie podkreślali znaczenie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej, zakwaterowania i pracy, zwracając uwagę na to, że reakcja Unii Europejskiej musi uwzględniać kwestie płci.

Podkreślano również wagę przekazywania osobom ubiegającym się o azyl jasnych informacji za pomocą rozwiązań technologicznych, rozwiązania problemów związanych z dokumentami elektronicznymi wydawanymi na Ukrainie oraz szkolenia funkcjonariuszy państw członkowskich w celu skuteczniejszego zwalczania handlu ludźmi i przemocy seksualnej.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)