Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

🇪🇺🇺🇦 Tematem ostatniego posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia była sytuacja kobiet-uchodźczyń z Ukrainy.

Zaproszeni prelegenci podkreślali pomoc, jaką kobiety-uchodźczynie otrzymały od krajów przyjmujących, jak również uruchomienie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, kluczowej roli społeczeństwa obywatelskiego i wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo poruszono również temat potrzeby skoordynowanej reakcji na poziomie państw członkowskich i Unii Europejskiej.

Z jednej strony widoczna jest solidarność ludzi, niosących pomoc kobietom-uchodźczyniom, natomiast z drugiej znajdują się ci, którzy wykorzystują obecną sytuację do własnych celów.

Zagrożenie handlem ludźmi, wyzysk, dyskryminacja, przemoc seksualna to problemy, z którymi przyszło mierzyć się tym kobietom. Niektórzy eurodeputowani domagali się uznania nagabywania o usługi seksualne za przestępstwo we wszystkich krajach członkowskich, twierdząc, że bezkarność umożliwia handlarzom ludźmi prowadzenia ich działalności.

Wielu posłów mówiło o tym, że Rosja wykorzystuje przemoc seksualną jako broń wojenną, a wszyscy zgodzili się, że opieka nad kobietami w ciąży, wsparcie i dostęp do opieki zdrowotnej są ważnymi czynnikami w pomocy uchodźczyniom.

Biorący udział w debacie podkreślali znaczenie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej, zakwaterowania i pracy, zwracając uwagę na to, że reakcja Unii Europejskiej musi uwzględniać kwestie płci.

Podkreślano również wagę przekazywania osobom ubiegającym się o azyl jasnych informacji za pomocą rozwiązań technologicznych, rozwiązania problemów związanych z dokumentami elektronicznymi wydawanymi na Ukrainie oraz szkolenia funkcjonariuszy państw członkowskich w celu skuteczniejszego zwalczania handlu ludźmi i przemocy seksualnej.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

18 maja 2022
unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

🇪🇺 Na ostatnim posiedzeniu REGI rozmawialiśmy o unijnych narzędziach reagowania na klęski żywiołowe. W UE klę (...)

18 maja 2022
Akcja mammografii w gminach powiatu krotoszyńskiego

Akcja mammografii w gminach powiatu krotoszyńskiego

Mamo! Mamo! Mammografia! Akcja w kolejnych gminach powiatu krotoszyńskiego  (...)

18 maja 2022
potkanie ze Światową Radą Złota

potkanie ze Światową Radą Złota

🇪🇺 Ważne i merytoryczne spotkanie ze Światową Radą Złota. Podczas rozmowy z Davidem Taitem - Prezesem Światowe (...)

17 maja 2022
Komisja ECON i debata z wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Komisja ECON i debata z wiceprzewodniczącym Europejskiej Ra (...)

🇪🇺 Podczas ostatniego posiedzenia komisji ECON odbyliśmy wymianę poglądów ze Stefanem Ingvesem, pierwszym wiceprzew (...)