Posiedzenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

🇪🇺🇺🇦 Tematem ostatniego posiedzenia Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia była sytuacja kobiet-uchodźczyń z Ukrainy.

Zaproszeni prelegenci podkreślali pomoc, jaką kobiety-uchodźczynie otrzymały od krajów przyjmujących, jak również uruchomienie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, kluczowej roli społeczeństwa obywatelskiego i wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo poruszono również temat potrzeby skoordynowanej reakcji na poziomie państw członkowskich i Unii Europejskiej.

Z jednej strony widoczna jest solidarność ludzi, niosących pomoc kobietom-uchodźczyniom, natomiast z drugiej znajdują się ci, którzy wykorzystują obecną sytuację do własnych celów.

Zagrożenie handlem ludźmi, wyzysk, dyskryminacja, przemoc seksualna to problemy, z którymi przyszło mierzyć się tym kobietom. Niektórzy eurodeputowani domagali się uznania nagabywania o usługi seksualne za przestępstwo we wszystkich krajach członkowskich, twierdząc, że bezkarność umożliwia handlarzom ludźmi prowadzenia ich działalności.

Wielu posłów mówiło o tym, że Rosja wykorzystuje przemoc seksualną jako broń wojenną, a wszyscy zgodzili się, że opieka nad kobietami w ciąży, wsparcie i dostęp do opieki zdrowotnej są ważnymi czynnikami w pomocy uchodźczyniom.

Biorący udział w debacie podkreślali znaczenie dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej, zakwaterowania i pracy, zwracając uwagę na to, że reakcja Unii Europejskiej musi uwzględniać kwestie płci.

Podkreślano również wagę przekazywania osobom ubiegającym się o azyl jasnych informacji za pomocą rozwiązań technologicznych, rozwiązania problemów związanych z dokumentami elektronicznymi wydawanymi na Ukrainie oraz szkolenia funkcjonariuszy państw członkowskich w celu skuteczniejszego zwalczania handlu ludźmi i przemocy seksualnej.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)