Polska liderem we wdrażaniu środków z polityki spójności w latach 2014 -2020

Dziś podczas Komisji Rozwoju Regionalnego uczestniczyłam w ważnej debacie o wykorzystaniu środków Funduszy Europejskich przez Polskę. 🇵🇱

✅ Z Andrzejem Sadosiem Ambasadorem, Stałym Przedstawicielem RP przy UE oraz Normundsem Popensem Pełniącym obowiązki dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) w Komisji Europejskiej.

❗️❗️Polska jest niekwestionowanym liderem w absorpcji środków unijnych pod względem wielkości transferów oraz jednym z liderów pod względem procentowego stopnia wykorzystania alokacji unijnej na lata 2014-2020. Z danych Komisji wynika, że w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przekazano do Polski 65,5 mld euro, co stanowi równowartość 83,1% unijnej alokacji dla Polski. To plasuje nas na 3 miejscu w UE❗️❗️❗️

Do końca 2022 r.:
✅ wsparcie otrzymało ponad 1,2 mln osób bezrobotnych;
✅ ponad 1,1 mln osób otrzymało wsparcie w ramach programów zdrowotnych;
✅ wsparliśmy ponad 140 tys. osób niepełnosprawnych;
✅ w ramach programów dofinansowano ponad 70 tys. miejsc wychowania przedszkolnego;
✅ wspartych zostało ponad 110 tys. przedsiębiorstw,
✅ wprowadzono ponad 18 tys. innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych;
✅ ponad 1,5 tys. budynków zostało zmodernizowanych energetycznie;
✅ przebudowano i zmodernizowano ponad 1 tys. km linii kolejowych;
✅ zakupiono ponad 3 tys. jednostek taboru pasażerskiego w komunikacji miejskiej
✅ zakupiono i zmodernizowano blisko 4 tys. jednostek taboru kolejowego;
✅ zmodernizowano lub zbudowano ponad 200 oczyszczalni ścieków wraz z tysiącami kilometrów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)