Polska liderem we wdrażaniu środków z polityki spójności w latach 2014 -2020

Dziś podczas Komisji Rozwoju Regionalnego uczestniczyłam w ważnej debacie o wykorzystaniu środków Funduszy Europejskich przez Polskę. 🇵🇱

✅ Z Andrzejem Sadosiem Ambasadorem, Stałym Przedstawicielem RP przy UE oraz Normundsem Popensem Pełniącym obowiązki dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) w Komisji Europejskiej.

❗️❗️Polska jest niekwestionowanym liderem w absorpcji środków unijnych pod względem wielkości transferów oraz jednym z liderów pod względem procentowego stopnia wykorzystania alokacji unijnej na lata 2014-2020. Z danych Komisji wynika, że w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przekazano do Polski 65,5 mld euro, co stanowi równowartość 83,1% unijnej alokacji dla Polski. To plasuje nas na 3 miejscu w UE❗️❗️❗️

Do końca 2022 r.:
✅ wsparcie otrzymało ponad 1,2 mln osób bezrobotnych;
✅ ponad 1,1 mln osób otrzymało wsparcie w ramach programów zdrowotnych;
✅ wsparliśmy ponad 140 tys. osób niepełnosprawnych;
✅ w ramach programów dofinansowano ponad 70 tys. miejsc wychowania przedszkolnego;
✅ wspartych zostało ponad 110 tys. przedsiębiorstw,
✅ wprowadzono ponad 18 tys. innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych;
✅ ponad 1,5 tys. budynków zostało zmodernizowanych energetycznie;
✅ przebudowano i zmodernizowano ponad 1 tys. km linii kolejowych;
✅ zakupiono ponad 3 tys. jednostek taboru pasażerskiego w komunikacji miejskiej
✅ zakupiono i zmodernizowano blisko 4 tys. jednostek taboru kolejowego;
✅ zmodernizowano lub zbudowano ponad 200 oczyszczalni ścieków wraz z tysiącami kilometrów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)