Polityka spójności to inwestycja w Unię Europejską

🇪🇺 Za mną wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) i Europejskiego Komitetu Regionów. Spotkaliśmy się w ramach 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

W tegorocznej edycji skupiamy się na:
✔️ Transformacji ekologicznej
✔️ Transformacji cyfrowej
✔️ Spójności terytorialnej
✔️ Wzmocnieniu pozycji młodzieży
✔️ Roli polityki spójności w zrównoważonym ożywieniu Europy

Podczas ostatniego spotkania wspólnie z komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferrerirą, omawialiśmy stan programowania i wdrażania polityki spójności oraz wpływu pandemii COVID – 19 oraz obecnej wojny na Ukrainie na zachowanie spójności Unii Europejskiej.

Polityka spójności to główne długoterminowe narzędzie inwestycyjne Unii Europejskiej. Fundusze spójności muszą być więc odpowiedzią na nieprzewidziane kryzysy, ale przede wszystkim muszą skupiać się na długoterminowych potrzebach rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionów UE.

W dłuższej perspektywie nie należy zapominać o głównym celu, czyli zmniejszaniu rozbieżności między państwami członkowskimi, dlatego ważne jest utrzymanie nacisku na rozwój regionów.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)