Polityka spójności to inwestycja w Unię Europejską

🇪🇺 Za mną wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) i Europejskiego Komitetu Regionów. Spotkaliśmy się w ramach 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

W tegorocznej edycji skupiamy się na:
✔️ Transformacji ekologicznej
✔️ Transformacji cyfrowej
✔️ Spójności terytorialnej
✔️ Wzmocnieniu pozycji młodzieży
✔️ Roli polityki spójności w zrównoważonym ożywieniu Europy

Podczas ostatniego spotkania wspólnie z komisarz ds. spójności i reform Elisą Ferrerirą, omawialiśmy stan programowania i wdrażania polityki spójności oraz wpływu pandemii COVID – 19 oraz obecnej wojny na Ukrainie na zachowanie spójności Unii Europejskiej.

Polityka spójności to główne długoterminowe narzędzie inwestycyjne Unii Europejskiej. Fundusze spójności muszą być więc odpowiedzią na nieprzewidziane kryzysy, ale przede wszystkim muszą skupiać się na długoterminowych potrzebach rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego regionów UE.

W dłuższej perspektywie nie należy zapominać o głównym celu, czyli zmniejszaniu rozbieżności między państwami członkowskimi, dlatego ważne jest utrzymanie nacisku na rozwój regionów.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)