Polityka równych szans

Zgadzam się, że w przypadku przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej brakuje wzmocnienia aspektu społecznego! Wraz z ambitnymi kryteriami odnoszącymi się do udzielania informacji przez przedsiębiorstwa względem ochrony środowiska naturalnego, należy wziąć pod uwagę wpływ, jaki wywierają przedsiębiorstwa na społeczeństwo lokalne oraz pracownicze.

Dlatego też, w przedłożonych przeze mnie poprawkach, położyłam nacisk na aspekt społeczny w różnych jego przejawach tj. włączenia społecznego, polityki równych szans i równouprawnienia, wsparcia marginalizowanych grup, mobbingu, czy przemocy seksualnej.

Wszelkie tego rodzaju informacje są bardzo cenne i poza transparentnością, mają olbrzymi wpływ na kreowanie wizerunku podmiotu gospodarczego, co w sposób pośredni przyczyni się do chęci optymalizacji działań w kierunku wzmocnienia aspektu społecznego przez przedsiębiorstwa.

Nie mogę się jednak zgodzić z podejściem obranym przez sprawozdawcę i niektórych posłów, którzy wykorzystują tę okazję do dalszego forsowania idei parytetów płci!

Polityka równych szans nie oznacza wymuszenia prawnego wiążących kryteriów dla partycypacji kobiet i mężczyzn w określonym zakresie, tylko tworzenie środowiska umożliwiającego równe szanse dla wszystkich, niezależnie od płci czy innych czynników niezależnych.

Jako Parlament Europejski jesteśmy zobowiązani do regulowania w sposób należyty i proporcjonalny, z poszanowaniem dla kompetencji i odpowiedzialności partnerów gospodarczych i społecznych w tym zakresie. To do zarządu czy właścicieli podmiotów gospodarczych należy decyzja, w jaki sposób prowadzona jest ich polityka, to znaczy czy mają być stosowane parytety płciowe. Natomiast nasza rola powinna się ograniczyć do zapewnienia prawnych standardów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. W innym wypadku doprowadzimy do ograniczenia swobody działalności autonomicznych podmiotów, biurokratyzacji i hamowania rozwoju gospodarczego – ze szkodą również dla społeczeństwa i środowiska.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)