Polityka równych szans

Zgadzam się, że w przypadku przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej brakuje wzmocnienia aspektu społecznego! Wraz z ambitnymi kryteriami odnoszącymi się do udzielania informacji przez przedsiębiorstwa względem ochrony środowiska naturalnego, należy wziąć pod uwagę wpływ, jaki wywierają przedsiębiorstwa na społeczeństwo lokalne oraz pracownicze.

Dlatego też, w przedłożonych przeze mnie poprawkach, położyłam nacisk na aspekt społeczny w różnych jego przejawach tj. włączenia społecznego, polityki równych szans i równouprawnienia, wsparcia marginalizowanych grup, mobbingu, czy przemocy seksualnej.

Wszelkie tego rodzaju informacje są bardzo cenne i poza transparentnością, mają olbrzymi wpływ na kreowanie wizerunku podmiotu gospodarczego, co w sposób pośredni przyczyni się do chęci optymalizacji działań w kierunku wzmocnienia aspektu społecznego przez przedsiębiorstwa.

Nie mogę się jednak zgodzić z podejściem obranym przez sprawozdawcę i niektórych posłów, którzy wykorzystują tę okazję do dalszego forsowania idei parytetów płci!

Polityka równych szans nie oznacza wymuszenia prawnego wiążących kryteriów dla partycypacji kobiet i mężczyzn w określonym zakresie, tylko tworzenie środowiska umożliwiającego równe szanse dla wszystkich, niezależnie od płci czy innych czynników niezależnych.

Jako Parlament Europejski jesteśmy zobowiązani do regulowania w sposób należyty i proporcjonalny, z poszanowaniem dla kompetencji i odpowiedzialności partnerów gospodarczych i społecznych w tym zakresie. To do zarządu czy właścicieli podmiotów gospodarczych należy decyzja, w jaki sposób prowadzona jest ich polityka, to znaczy czy mają być stosowane parytety płciowe. Natomiast nasza rola powinna się ograniczyć do zapewnienia prawnych standardów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. W innym wypadku doprowadzimy do ograniczenia swobody działalności autonomicznych podmiotów, biurokratyzacji i hamowania rozwoju gospodarczego – ze szkodą również dla społeczeństwa i środowiska.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

18 maja 2022
unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

unijne narzędzia reagowania na klęski żywiołowe

🇪🇺 Na ostatnim posiedzeniu REGI rozmawialiśmy o unijnych narzędziach reagowania na klęski żywiołowe. W UE klę (...)

18 maja 2022
Akcja mammografii w gminach powiatu krotoszyńskiego

Akcja mammografii w gminach powiatu krotoszyńskiego

Mamo! Mamo! Mammografia! Akcja w kolejnych gminach powiatu krotoszyńskiego  (...)

18 maja 2022
potkanie ze Światową Radą Złota

potkanie ze Światową Radą Złota

🇪🇺 Ważne i merytoryczne spotkanie ze Światową Radą Złota. Podczas rozmowy z Davidem Taitem - Prezesem Światowe (...)

17 maja 2022
Komisja ECON i debata z wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Komisja ECON i debata z wiceprzewodniczącym Europejskiej Ra (...)

🇪🇺 Podczas ostatniego posiedzenia komisji ECON odbyliśmy wymianę poglądów ze Stefanem Ingvesem, pierwszym wiceprzew (...)