Polityka równych szans

Zgadzam się, że w przypadku przeglądu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej brakuje wzmocnienia aspektu społecznego! Wraz z ambitnymi kryteriami odnoszącymi się do udzielania informacji przez przedsiębiorstwa względem ochrony środowiska naturalnego, należy wziąć pod uwagę wpływ, jaki wywierają przedsiębiorstwa na społeczeństwo lokalne oraz pracownicze.

Dlatego też, w przedłożonych przeze mnie poprawkach, położyłam nacisk na aspekt społeczny w różnych jego przejawach tj. włączenia społecznego, polityki równych szans i równouprawnienia, wsparcia marginalizowanych grup, mobbingu, czy przemocy seksualnej.

Wszelkie tego rodzaju informacje są bardzo cenne i poza transparentnością, mają olbrzymi wpływ na kreowanie wizerunku podmiotu gospodarczego, co w sposób pośredni przyczyni się do chęci optymalizacji działań w kierunku wzmocnienia aspektu społecznego przez przedsiębiorstwa.

Nie mogę się jednak zgodzić z podejściem obranym przez sprawozdawcę i niektórych posłów, którzy wykorzystują tę okazję do dalszego forsowania idei parytetów płci!

Polityka równych szans nie oznacza wymuszenia prawnego wiążących kryteriów dla partycypacji kobiet i mężczyzn w określonym zakresie, tylko tworzenie środowiska umożliwiającego równe szanse dla wszystkich, niezależnie od płci czy innych czynników niezależnych.

Jako Parlament Europejski jesteśmy zobowiązani do regulowania w sposób należyty i proporcjonalny, z poszanowaniem dla kompetencji i odpowiedzialności partnerów gospodarczych i społecznych w tym zakresie. To do zarządu czy właścicieli podmiotów gospodarczych należy decyzja, w jaki sposób prowadzona jest ich polityka, to znaczy czy mają być stosowane parytety płciowe. Natomiast nasza rola powinna się ograniczyć do zapewnienia prawnych standardów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. W innym wypadku doprowadzimy do ograniczenia swobody działalności autonomicznych podmiotów, biurokratyzacji i hamowania rozwoju gospodarczego – ze szkodą również dla społeczeństwa i środowiska.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

20 września 2022
Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy

Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy

🇪🇺 Umowa dotycząca finansowania z Funduszu Odbudowy pomiędzy Polską, a Komisją Europejską PODPISANA❗️ 🇪🇺 (...)

20 września 2022
Piknik z Produktem. Polskim w Koźminie Wielkopolskim

Piknik z Produktem. Polskim w Koźminie Wielkopolskim

Za nami kolejne święto polskiej i europejskiej kultury 🇵🇱🇪🇺 W ostatniej Bitwie Regionów wzięły udział Ko (...)

19 września 2022
Musimy walczyć z wylesianiem w Polsce i całej Europie!

Musimy walczyć z wylesianiem w Polsce i całej Europie!

Wedlug szacunków, ponad 700 000 hektarów lasów w UE 🇪🇺 zostało strawionych przez pożary w bieżącym roku. To niec (...)

16 września 2022
Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszłość na właściwych fundamentach

Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszło (...)

Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszłość na właściwych fundamentach 🇪🇺 Podjęcie tematu rep (...)