Podkomisja FISC

Rozpoczynamy pracę nad sprawozdaniem w sprawie dalszej reformy przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych.

Skutki kryzysów COVID19 i agresji rosyjskiej na Ukrainę okazały się szczególnie szkodliwe dla europejskich MŚP, a to one odpowiadają za dwie trzecie całkowitego zatrudnienia w UE-28 (66,6 %). Wysoka inflacja, problemy w łańcuchu dostaw i niedobory surowców, a także wysokie ceny energii – to wyzwania, przed którymi dzisiaj stoimy.

Dlatego dążenie do uproszczonego systemu podatkowego, stosowanie ulg podatkowych i bodźców w celu wspierania obecnej i przyszłej konkurencyjności przedsiębiorstw jest dla europejskiej przedsiębiorczości kluczowa.
Komisja powinna ukierunkować działania na uproszczenie procedur zwrotu, odliczeń i postępowań sądowych. Zmniejszenie obciążenia regulacyjnego, by zwiększyć odporność firm i zachęcić do międzynarodowych inwestycji tworząc środowisko sprzyjające sprawiedliwemu i trwałemu wzrostowi gospodarczemu.

Państwa członkowskie muszą swobodnie decydować o własnej polityce podatkowej, która jedynie wymaga koordynacji dla unikania zakłóceń na rynku. Współpraca w zakresie opodatkowania nie jest celem samym w sobie, lecz ma służyć dalszemu rozwojowi jednolitego rynku.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)