Podkomisja FISC

Rozpoczynamy pracę nad sprawozdaniem w sprawie dalszej reformy przepisów dotyczących opodatkowania osób prawnych.

Skutki kryzysów COVID19 i agresji rosyjskiej na Ukrainę okazały się szczególnie szkodliwe dla europejskich MŚP, a to one odpowiadają za dwie trzecie całkowitego zatrudnienia w UE-28 (66,6 %). Wysoka inflacja, problemy w łańcuchu dostaw i niedobory surowców, a także wysokie ceny energii – to wyzwania, przed którymi dzisiaj stoimy.

Dlatego dążenie do uproszczonego systemu podatkowego, stosowanie ulg podatkowych i bodźców w celu wspierania obecnej i przyszłej konkurencyjności przedsiębiorstw jest dla europejskiej przedsiębiorczości kluczowa.
Komisja powinna ukierunkować działania na uproszczenie procedur zwrotu, odliczeń i postępowań sądowych. Zmniejszenie obciążenia regulacyjnego, by zwiększyć odporność firm i zachęcić do międzynarodowych inwestycji tworząc środowisko sprzyjające sprawiedliwemu i trwałemu wzrostowi gospodarczemu.

Państwa członkowskie muszą swobodnie decydować o własnej polityce podatkowej, która jedynie wymaga koordynacji dla unikania zakłóceń na rynku. Współpraca w zakresie opodatkowania nie jest celem samym w sobie, lecz ma służyć dalszemu rozwojowi jednolitego rynku.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)