Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego rozmawialiśmy na temat regionalnych aspektów przeglądu RGEC i de minimis z komisarz Vestager.

15 listopada 2022 r. Komisja Europejska przedłożyła projekt zmiany „Rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis”. Intencją KE jest podwyższenie progu pomocy publicznej „de minimis” zgodnie z inflacją oraz wprowadzenie obowiązkowego rejestru pomocy de minimis w celu zmniejszenia obciążeń biurokratycznych związanych z deklaracjami własnymi.

Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych („RGEC”) przewiduje pokrycie pomocy państwa dla kategorii pomocy, które są zwolnione z procesu formalnego notyfikacji Komisji Europejskiej (KE).

Obecnie zasady pomocy państwa „de minimis” dopuszczają wyjątki z kontroli pomocy państwa w przypadku niewielkich kwot – do 200 000 euro – ponieważ uważa się, że nie mają one wpływu na konkurencję i wymianę handlową na jednolitym rynku. Zasady te wygasają 31 grudnia 2023 r.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)