Pierwsze posiedzenie kontrsprawozdawców DAC8

Zgłosiłam szereg poprawek, które skupiły się na:

✔️ Kwestii możliwości ogólnodostępnej weryfikacji NIP – poprawki wynikały z mnogości systemów identyfikacji podatkowej w państwach członkowskich. Do stycznia 2026 r. – Komisja Europejska ma ocenić, czy wprowadzenie takiego europejskiego NIP jest potrzebne.

✔️ Problemu budowy centralnej bazy danych – budowa nowego systemu byłaby bardzo kosztowna i nie jest do końca jasne, kto miałby nim administrować. Choć nasze poprawki nie zostały uwzględnione, będziemy argumentować, że kwestia budowy bazy danych powinna być jeszcze raz rozważona.

✔️ Ograniczeniu liczby „odbiorców” wymienianych danych – w celu pełnego poszanowania prawa do ochrony danych osobowych, państwa członkowskie powinny otrzymywać jedynie te informacje, które dotyczą ich rezydentów. Niestety, podobnie jak wyżej, nie wzięto pod uwagę naszych poprawek, w związku z czym będziemy podnosić kwestię proporcjonalnosci i ochrony danych osobowych.

✔️ Wymogu wprowadzenia skutecznego mechanizmu zapewniania oceny danych przez organy państw członkowskich – zapis jest bardzo ogólny, a skutkiem tego wymogu będą określone obowiązki i powinności nałożone na państwa członkowskie. Po przedstawieniu naszej propozycji pojawiło się doprecyzowanie wymogów wobec organów Państw członkowskich w zakresie oceny danych, który uściśla i zawęża zakres oceny danych, a także chroni przed niebezpieczeństwem arbitralnej oceny mechanizmów wprowadzonych przez państwa członkowskie.

✔️ Ocenie sposobu funkcjonowania współpracy administracyjnej przez państwa członkowskie – aby zapewnić jasne i spójne kryteria takich ocen, umożliwiające ich porównywalność oraz aby nie zarzucać państwom członkowskim dowolności czy arbitralności ocen – ich kryteria powinny być ściśle określone przez Komisję. Choć nasza poprawka nie została uwzględniona, będziemy dopominać się o rozwiązanie kwestii zapewnienia przez Komisję jasnych i spójnych (i wspólnych dla wszystkich) kryteriów oceny sposobu funkcjonowania współpracy administracyjnej przez państwa członkowskie.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)