Oświadczenie do raportu z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Moje oświadczenie złożone #zdalnie do raportu z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego 🇪🇺

Od kilku lat Europejski Bank Inwestycyjny pełni funkcję „banku klimatycznego”, wspierając państwa członkowskie w zielonej transformacji. Bez tego wsparcia sprostanie zielonej agendzie byłoby dla państw członkowskich o wiele bardziej kosztowne.

Polska ma strategiczne i bardzo dobre relacje z EBI, która zaowocowała zaangażowaniem w wysokości 5,45 mld EUR w 2022 r.

Zgadzam się, że należy podkreślić znaczenie Banku dla realizacji polityk UE, jego rolę w budowaniu spójności i zaangażowanie na Ukrainie, a przede wszystkim intensyfikację działań na rzecz MŚP. EBI musi w większym stopniu zaangażować się w europejskie bezpieczeństwo obronne, żywnościowe i energetyczne.

Mankamentem raportu – oraz swoistym kuriozum – jest apel o dostosowanie działalności EBI do mechanizmu warunkowości RoL. Pomijając fakt, że EBI działa poza mechanizmami budżetowymi UE, a jego udziałowcami są państwa członkowskie – to nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak miałoby wyglądać takie dostosowanie działalności EBI do mechanizmu warunkowości.

Kolejnym problematycznym dla mnie punktem jest potraktowanie dobrego ratingu EBI jako argumentu na rzecz możliwości podejmowania przez niego większego ryzyka w finansowaniu projektów.

Taką zachętę do ryzykownych inwestycji uważam za nieodpowiedzialną. Apeluję do EIB o nieuleganie presji i twarde trzymanie się zasad trzeźwej oceny rentowności inwestycji – także tych „zielonych”.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)