Ocena Komisji Europejskiej dotyczącą postępów Ukrainy, Mołdawii i Gruzji

🇪🇺 W ostatnim czasie Komisarz ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Unii Europejskiej – Olivér Várhelyi, przedstawił ustną ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą postępów 🇺🇦Ukrainy, 🇲🇩Mołdawii i 🇬🇪Gruzji w realizacji rekomendacji przekazanych tym państwom w czerwcu 2022 roku.

Przedmiotowa wstępna ocena stanowi to nieformalna opinię w zakresie gotowości tych krajów do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z UE.

Pełny raport, na podstawie którego zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przystąpieniu do rokowań, zostanie opublikowany w październiku a sama decyzja ma zapaść podczas grudniowego szczytu UE.

W ocenie Komisarza, Ukraina „w pełni wypełniła” dwie z siedmiu rekomendacji – w zakresie reformy prawa medialnego i organów władzy sądowniczej. Ponadto dokonano „znaczących postępów” w reformie procedury wyboru sędziów Sądu Konstytucyjnego.

Komisja odnotowała tylko „pewien postęp” w pozostałych obszarach, takich jak deoligarchizacja państwa, reforma prawodawstwa dotyczącego mniejszości narodowych, walka z korupcją oraz praniem brudnych pieniędzy.

Mołdawia z kolei zrealizowała trzy spośród dziewięciu rekomendacji. Zwiększono udział społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych, osiągnięto postępy w ochronie praw człowieka, równości płci oraz walce z przemocą wobec kobiet.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)