Negocjacje trójstronne nad projektem Europejskich Zielonych Obligacji zakończone sukcesem

Przyjęliśmy porozumienie między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Radą Europejską co do ogólnego zarysu EUGB.

Dla mnie jako członka zespołu negocjacyjnego PE wynik negocjacji to spory sukces: przełamaliśmy niektóre skrajne tendencje w stanowisku Parlamentu, co spowoduje, że EUGB mogą rzeczywiście stanowić atrakcyjną formę emitowanych akcji, będąc jednocześnie atrakcyjnymi i bezpiecznymi z punktu widzenia inwestora.

➡️ Bardzo ważne – nie ma, jak to chciał zrobić Parlament, krótszego okresu dostosowania dla określonej w taksonomii działalności „przejściowej” (tzn. nie do końca zielonej). Oznacza to, że emitenci takich obligacji nie będą w gorszej sytuacji niż pozostali.

➡️ Z polskiego i mojego punktu widzenia wielkim sukcesem jest brak dodatkowych wymogów dotyczących obligacji na finansowanie inwestycji w gaz i atom: W przypadku EUGB, z których przychody mają być przeznaczone na inwestycje w gaz i energię nuklearną – nie trzeba będzie (jak chciał Parlament) umieszczać informacji o tym fakcie w arkuszu informacyjnym – co de facto czyniłoby z takich GB obligacje „drugiej kategorii”, zniechęcając inwestorów. Zgodnie ze stanowiskiem naszym i Rady – uznano, że zgodność z Taksonomią jest po prostu zgodnością z Taksonomią i nie należy różnicować takich działalności na bardziej lub mniej zielone.

➡️ W przypadku elastyczności ustaliliśmy ją na poziomie 15% (kompromis między 10 a 20%) na działalność wobec której nie sformułowano jeszcze szczegółowych wytycznych technicznych w Taksonomii. Jest to bardzo dobra wiadomość dla emitentów (zwłaszcza państwowych, którzy muszą prowadzić inwestycje w bardziej „całościowe” i „horyzontalne” projekty), dająca pewną elastyczność.

➡️ W odniesieniu do innych niż EUGB obligacji ekologicznych emitowanych w UE (zgodnych z innymi światowymi standardami), nie będzie przymusu ujawniania informacji analogicznych jak w przypadku EUGB. Ich emitenci będą mogli te informacje ujawniać (aby pozwolić inwestorom porównać ich obligacje z EUGB według tych samych standardów), ale nie będą musieli tego robić. Oznacza to, że standard EUGB pozostanie dobrowolny – na czym mi bardzo zależało.

➡️ Sprawa tzw. Grandparentingu – stałam na stanowisku, że zmiany wytycznych dot. Taksonomii w trakcie trwania emisji nie powinny zmuszać emitenta do zmiany alokacji przychodów (i tym samym powodować niepewności u inwestorów) została rozwiązana kompromisowo. Przyjęliśmy obowiązek zmiany alokacji, ale w okresie dłuższym (7 lat) niż chciał Parlament (5 lat).

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)