Nad czym będzie pracował Parlament w 2021 roku?

Główne zadania Parlamentu Europejskiego na 2021 rok to m.in:

Plan odbudowy i wieloletni budżet UE

Pod koniec 2020 r. Parlament Europejski wyraził zgodę na budżet UE na lata 2021-2027

Jako posłowie będziemy musieli sfinalizować zasady funkcjonowania wszystkich programów wchodzących w skład budżetu na lata 2021-2027 oraz planu naprawy, który będzie wspierać ludzi i firmy w całej UE.

Zrównoważona/ekologiczna odbudowa

W ramach znajdującego się w centrum unijnych planów odbudowy po COVID-19 Zielonego Ładu, ten rok będzie obfitował w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem. Rolnictwo, gospodarka o obiegu zamkniętym, różnorodność biologiczna, lasy, energia, emisje i system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS) to tylko niektóre z zagadnień, którymi mamy się zająć.

Rolnictwo

Parlament, Komisja i Rada powinny zakończyć negocjacje w sprawie reform Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2022-2027, w tym dostosowania jej do Europejskiego Zielonego Ładu i celów związanych z ochroną środowiska. Nowa polityka „od pola do stołu”, która ma szerzej spojrzeć na produkcję żywności, zostanie również przeanalizowana przez posłów.

Ochrona zdrowia: EU4Health

W nowym roku ruszy program EU4Health, który ma usprawnić współpracę i koordynację pomiędzy krajami UE w czasach kryzysu. Główne priorytety to ochrona ludzi przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia, lepsza dostępność leków i silniejsze systemy opieki zdrowotnej. Na początku 2021 roku będziemy głosowali nad wstępnym porozumieniem z Radą w sprawie programu.

Usługi cyfrowe

Rok 2021 będzie rokiem regulacji platform internetowych. Pod koniec 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała ustawę o usługach cyfrowych w celu określenia wytycznych dla zmieniającego się środowiska online, aby było lepsze i bezpieczniejsze dla użytkowników i firm. Parlament ogłosił swoje priorytety dla ustawy w październiku 2020 r., zanim KE przedstawiła swój projekt.

Sztuczna inteligencja

Na początku 2021 r. Komisja Europejska ma zaproponować nowe przepisy o sztucznej inteligencji regulujące jej technologiczne, etyczne, prawne i społeczno-gospodarcze aspekty oraz dla zapewnienia Europie czołowej pozycji w tym obszarze. Parlament chce mieć pewność, że nowe prawo będzie ‘ukierunkowane na człowieka’ i oparte na europejskich wartościach, a jednocześnie pomoże ożywić gospodarkę.

Migracja

Parlament Europejski przeanalizuje przepisy mające stworzyć wspólną politykę azylową i migracyjną UE. Nowe środki zaproponowane przez Komisję Europejską mają zmienić i usprawnić obecne procedury azylowe poprzez wspólną odpowiedzialność i solidarność państw członkowskich, przy jednoczesnej ochronie granic zewnętrznych UE.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to nowa inicjatywa bezpośrednio angażująca obywateli, która ma zbadać, jakie zmiany mogłyby lepiej przygotować UE na przyszłość. Kryzys koronawirusowy opóźnił rozpoczęcie konferencji, jednak trwający dwa lata proces konsultacji powinien rozpocząć się na dobre w 2021 roku.

Mechanizm Ochrony Ludności

Jako Parlament Europejski chcemy uaktualnić unijny mechanizm ochrony ludności, aby usprawnić zarządzanie kryzysowe w UE i zwiększyć gotowość na wypadek sytuacji nadzwyczajnych na dużą skalę, takich jak COVID-19 i klęski żywiołowe. Europosłowie chcą umożliwić UE samodzielne nabywanie zdolności w sytuacjach kryzysowych i opowiadają się za zwiększeniem prewencji. Będziemy negocjować z Radą modernizację systemu, który powinien zacząć działać w 2021 r.

Program kosmiczny

W tym roku UE powinna przyjąć unijny program kosmiczny na lata 2021-2027, w tym rozszerzenie zakresu działania obecnej Agencji Europejskiego GNSS (GSA), zmieniając jej nazwę na Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego.

Brexit

1 stycznia oficjalnie zakończył się okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE i zaczęły się złożone stosunki między nimi. Parlament Europejski będzie zaangażowany w tworzenie nowych więzi z Wielką Brytanią, np. zawieranie porozumień ad hoc w kluczowych dziedzinach, takich jak lotnictwo.

Klimat

Sprawienie, aby osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 stało się prawnie wiążącym celem UE to nadal priorytet dla Parlamentu, ponieważ UE kończy negocjacje w sprawie prawa klimatycznego. Parlament opowiada się za ustanowieniem celu ograniczenia emisji o 60% do 2030 r.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)