Musimy zadbać o ochronę zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami!

Liczba drapieżników wciąż się powiększa, wilki i niedźwiedzie bezpośrednio zagrażają zwierzętom gospodarskim. Jako wiceprzewodniczącej Intergrupy PE Bioróżnorodność, Łowiectwo, Obszary wiejskie, ta sprawa jest mi szczególnie bliska.

Docierają do mnie szczególnie niepojące informacje o negatywnym wpływie ataku wilków na zwierzęta gospodarskie. Niepokojącym objawem są również bardzo bliskie spotkania wilków z ludźmi, które prowadzą do makabrycznych w skutkach sytuacji.

Konieczne jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy współistnieniem ludzi, zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników, w szczególności na obszarach wiejskich.

Komisja Europejska powinna w dalszym ciągu monitorować i oceniać populację dużych drapieżników, a także szkody które wyrządzają. Niezbędna jest także współpraca transgraniczna między Państwami Członkowskimi. Unia Europejska musi zadbać o stan ochrony wilków na poziomie ogólnoeuropejskim. Musimy skupić się także na określeniu najlepszych możliwych środków zapobiegawczych w celu ograniczenia ataków.

Komisja Europejska powinna również rozważyć zmiany wytycznych rolnych w celu ułatwienia rekompensaty za szkody wyrządzone przez duże drapieżniki jako pomoc państwa.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)