Musimy zadbać o ochronę zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami!

Liczba drapieżników wciąż się powiększa, wilki i niedźwiedzie bezpośrednio zagrażają zwierzętom gospodarskim. Jako wiceprzewodniczącej Intergrupy PE Bioróżnorodność, Łowiectwo, Obszary wiejskie, ta sprawa jest mi szczególnie bliska.

Docierają do mnie szczególnie niepojące informacje o negatywnym wpływie ataku wilków na zwierzęta gospodarskie. Niepokojącym objawem są również bardzo bliskie spotkania wilków z ludźmi, które prowadzą do makabrycznych w skutkach sytuacji.

Konieczne jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy współistnieniem ludzi, zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników, w szczególności na obszarach wiejskich.

Komisja Europejska powinna w dalszym ciągu monitorować i oceniać populację dużych drapieżników, a także szkody które wyrządzają. Niezbędna jest także współpraca transgraniczna między Państwami Członkowskimi. Unia Europejska musi zadbać o stan ochrony wilków na poziomie ogólnoeuropejskim. Musimy skupić się także na określeniu najlepszych możliwych środków zapobiegawczych w celu ograniczenia ataków.

Komisja Europejska powinna również rozważyć zmiany wytycznych rolnych w celu ułatwienia rekompensaty za szkody wyrządzone przez duże drapieżniki jako pomoc państwa.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

17 stycznia 2023
30 lat jednolitego rynku europejskiego

30 lat jednolitego rynku europejskiego

1 stycznia 1993 r. ustanowiono jednolity rynek europejski, który dał nam swobodny przepływ ✔️ towarów, ✔️ usług, (...)

17 stycznia 2023
stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi stałe nabory do licznych programów. Zależy mi, na wsp (...)

17 stycznia 2023
Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

🇪🇺Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE 🇸🇪 Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: ✔️ Bezpiecze (...)

16 stycznia 2023
Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

 (...)