Musimy zadbać o ochronę zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami!

Liczba drapieżników wciąż się powiększa, wilki i niedźwiedzie bezpośrednio zagrażają zwierzętom gospodarskim. Jako wiceprzewodniczącej Intergrupy PE Bioróżnorodność, Łowiectwo, Obszary wiejskie, ta sprawa jest mi szczególnie bliska.

Docierają do mnie szczególnie niepojące informacje o negatywnym wpływie ataku wilków na zwierzęta gospodarskie. Niepokojącym objawem są również bardzo bliskie spotkania wilków z ludźmi, które prowadzą do makabrycznych w skutkach sytuacji.

Konieczne jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy współistnieniem ludzi, zwierząt gospodarskich i dużych drapieżników, w szczególności na obszarach wiejskich.

Komisja Europejska powinna w dalszym ciągu monitorować i oceniać populację dużych drapieżników, a także szkody które wyrządzają. Niezbędna jest także współpraca transgraniczna między Państwami Członkowskimi. Unia Europejska musi zadbać o stan ochrony wilków na poziomie ogólnoeuropejskim. Musimy skupić się także na określeniu najlepszych możliwych środków zapobiegawczych w celu ograniczenia ataków.

Komisja Europejska powinna również rozważyć zmiany wytycznych rolnych w celu ułatwienia rekompensaty za szkody wyrządzone przez duże drapieżniki jako pomoc państwa.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)