Musimy walczyć o bioróżnorodność Europy!

🇪🇺 Za mną spotkanie Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Bioróżnorodności, Łowiectwa, Obszarów Wiejskich.

Wyzwaniem, z którym mierzymy się obecnie jest ambitna propozycja Komisji Europejskiej w zakresie odbudowy ekosystemów.

Regulacja zakłada objęcie do 2030 r. co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE środkami na rzecz odtworzenia przyrody, a docelowo rozszerzenie ich na wszystkie ekosystemy wymagające odtworzenia do 2050 r.

Nie mamy wątpliwości – największe zagrożenia dla produkcji żywności i bezpieczeństwo żywnościowe to zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej. Wskazują na to wszystkie dowody naukowe, ale również najnowszy raport IPCC.

Przed nami wyzwanie, wymagające współpracy wszystkich zaangażowanych środowisk – rolników, leśników, rybaków. Wspólnie musimy wypracować optymalne rozwiązanie, uwzględniające odpowiednią wysokość finansowania. To szczególnie istotny element w kontekście rosnących cen energii i inflacji.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)