Musimy walczyć o bioróżnorodność Europy!

🇪🇺 Za mną spotkanie Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Bioróżnorodności, Łowiectwa, Obszarów Wiejskich.

Wyzwaniem, z którym mierzymy się obecnie jest ambitna propozycja Komisji Europejskiej w zakresie odbudowy ekosystemów.

Regulacja zakłada objęcie do 2030 r. co najmniej 20% obszarów lądowych i morskich UE środkami na rzecz odtworzenia przyrody, a docelowo rozszerzenie ich na wszystkie ekosystemy wymagające odtworzenia do 2050 r.

Nie mamy wątpliwości – największe zagrożenia dla produkcji żywności i bezpieczeństwo żywnościowe to zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej. Wskazują na to wszystkie dowody naukowe, ale również najnowszy raport IPCC.

Przed nami wyzwanie, wymagające współpracy wszystkich zaangażowanych środowisk – rolników, leśników, rybaków. Wspólnie musimy wypracować optymalne rozwiązanie, uwzględniające odpowiednią wysokość finansowania. To szczególnie istotny element w kontekście rosnących cen energii i inflacji.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)