Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszłość na właściwych fundamentach

Musimy pamiętać o naszej historii, aby budować przyszłość na właściwych fundamentach 🇪🇺

Podjęcie tematu reparacji jest dla nas szczególnie istotne z perspektywy polityki europejskiej.

Obserwujemy, jak nikła jest wiedza polityków innych krajów o rozmiarach zniszczeń dokonanych w Polsce przez Niemców.

Musimy przypomnieć skalę tragedii i wzmocnić świadomość, strat, które poniósł Polska w II wojnie, nie otrzymując jednocześnie zadośćuczynienia ze strony sprawcy. Suwerenna Polska nigdy nie zrzekła się reparacji.

To zdecydowanie szerszy problem europejski.

Integracja europejska miała zamknąć okres wojny i usunąć jej konsekwencje. Brak zadośćuczynienia Polsce, stawia pod znakiem zapytania skuteczność powojennego procesu odbudowy Europy.

Zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu. Wobec dokonujących się w naszych czasach aktów ludobójczej agresji jest tym ważniejszym potwierdzenie, że każdy rachunek krzywd zostanie spłacony.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)