MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

31.01- 1.03 🇪🇺🇵🇱ROLNICTWO❗️ OBSZARY WIEJSKIE
❎️100 tys na NAWADNIANIE
❎️150 tys.złotych FOTOWOLTAIKA – ZIELONA ENERGIA

‼️Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie
ROLNIKOM – w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej do zrealizowania inwestycji. A mogą nią być: ❎️wykonanie nowego nawodnienia,❎️ ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ❎️ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Wysokość pomocy wynosi:
✅️100 tys. zł, a poziom wsparcia to ✅️60 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku operacji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” lub ✅️50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach.

❗️❗️❗️🇵🇱Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie

✅️ W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” – Zielona energia w gospodarstwie

W tym przypadku rolnicy mogą otrzymać wsparcie na ❎️instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.

Dofinansowaniem objęta będzie również instalacja ❎️pomp ciepła.
Istotne jest, żeby produkcja prądu przez urządzenia objęte dofinansowaniem była dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć ✅️50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy ✅️10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

❗️❗️❗️Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: ❎️️zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej ❎️magazynowania,❎️ budowy lub ❎️zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy ❎️koszty zakupu pomp ciepła

✅️Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł.

Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to ✅️50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – ✅️60 proc.

❗️❗️❗️Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?
NABÓR – ❎️31 stycznia do ❎️1 marca 2023 r.

Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Wniosek o przyznanie pomocy będzie można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można będzie złożyć również w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)