Kontrola budżetowa i zapobieganie nadużyciom finansowym oraz zapewnienia wysokiej jakości wykonania RRF

Podczas wymiany poglądów dyskutowaliśmy z:
✔️ Mr Maarten Verwey, Director-General for Economic and Financial Affairs (DG ECOFIN)
✔️ Ms Catherine de Bolle, Executive Director of EUROPOL
✔️ Mr Ernesto Bianchi, OLAF Acting Deputy Director-General

W trakcie dyskusji zwróciłam uwagę na istotne kwestie dotyczące mechanizmu warunkowości, działaniach kontrolnych prowadzonych przez OLAF oraz obszary, które mogą być najbardziej podatne na nadużycia.

1️⃣ Przyjęty przez UE tzw. “mechanizmie warunkowości” – co do którego, generalnie, mamy wiele zastrzeżeń – opiera się na zasadzie ochrony interesu finansowego Unii czy też, bardziej bezpośrednio, ochrony budżetu UE.

Oczywiście, RRF jest narzędziem nowym i zapewne trudno na razie mówić o jakichś wnioskach co do popełnionych nadużyć. Jednak chciałabym Państwa zapytać – na podstawie dotychczasowych doświadczeń, przy realizacji dotychczasowych Wieloletnich Ram Finansowych – w których państwach UE ujawniono najwięcej nadużyć finansowych przy realizacji budżetu UE – a w których najmniej?
Oraz: jak to wygląda przy uwzględnieniu skali dofinansowania – tzn. w liczbach bezwzględnych?

2️⃣ Czy działania kontrolne – np. prowadzone przez OLAF – uwzględniają dotychczasowe doświadczenia? Tzn. czy planowane działania kontrolne w związku z RRF biorą pod uwagę przede wszystkim te państwa i te obszary, które najczęściej dotychczas zawodziły – czy też są planowane a priori lub losowo?

3️⃣ System „kamieni milowych” i cała filozofia RRF są specyficzne: zakładają refundację w oparciu nie o poniesione wydatki, ale o osiągnięte cele. Czy na podstawie przyjętych KPO można wyodrębnić obszary, które będą potencjalnie najbardziej podatne na nadużycia – zarówno bezpośrednie, związane ze sposobem wydatkowania środków, jak i pośrednie – związane ze sposobem raportowania, niepewnością co do osiągnięcia celów czy też ich niejasnym określeniem?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

2 sierpnia 2022
Pierwsza część pomocy makrofinansowej dla Ukrainy została wypłacona

Pierwsza część pomocy makrofinansowej dla Ukrainy został (...)

Komisja Europejska wypłaciła dziś pierwszą połowę (500 mln EUR) nowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o wartości 1  (...)

2 sierpnia 2022
Cześć i chwała bohaterom

Cześć i chwała bohaterom

Z okazji wczorajszej rocznicy złożyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową przy ul. Kościuszki w Kępnie upamiętniając 7 (...)

2 sierpnia 2022
Świadczenia dla druhów OSP z powiatu Kępińskiego

Świadczenia dla druhów OSP z powiatu Kępińskiego

Już ponad 200 druhów OSP z powiatu Kępińskiego 👍 oraz kilkuset z województwa Wielkopolskiego odebrało decyzję o d (...)

1 sierpnia 2022
Świadczenia ratownicze dla druhów OSP z gminy Kobyla Góra

Świadczenia ratownicze dla druhów OSP z gminy Kobyla Góra

🚒 Dzięki ustawie wprowadzonej z początkiem tego roku, wdrożono wiele istotnych zmian w zakresie działania OSP. Wśród (...)