Komisja FEMM

🇪🇺 Podczas ostatniej komisji FEMM mogliśmy zapoznać się z wynikami i wnioskami badań „Wymiar płci i wpływ pakietu Fit for 55”. Ocenia ono, czy wymiar płci został uwzględniony w inicjatywach proponowanych w pakiet Fit for 55 oraz czy w jego sformułowaniu zastosowano podejście uwzględniające płeć.

Raport podkreślił, że ubóstwo energetyczne jest ściśle powiązane z ubóstwem ekonomicznym, jednakże zjawisko to ma charakter bardziej złożony.

Niezależnie od płci czy sytuacji ekonomicznej Europejczycy odczuwają negatywne skutki zarówno zmian klimatycznych, jak i transformacji energetycznej.

Bez wątpliwości transformacja i dążenie do neutralności klimatycznej jest konieczne, ale MUSI być sprawiedliwe społecznie, realne finansowo i rozsądnie przeprowadzone w odpowiednich ramach czasowych.

Podejście UE w kwestii polityki klimatycznej jest w tej chwili ambicjonalne, przez co równocześnie oderwane od rzeczywistości. Nie możemy zapomnieć o skutkach kryzysu pandemicznego, które nadal są silnie odczuwalne na całym świecie, jak i całej kryzysowej sytuacji gospodarczej, energetycznej i geopolitycznej związanej z agresją Rosji na Ukrainę.

Obecna polityka klimatyczna i opracowane w jej ramach przepisy, mechanizmy i modele funkcjonowania są całkowicie uśrednione w perspektywie całej Unii Europejskiej. Istnieją fundamentalne różnice pomiędzy indywidualnymi państwami członkowskimi, które muszą podejmować się znacząco różniącego się indywidualnie wysiłku, aby osiągnąć wyznaczone cele: uwarunkowania geograficzne i geologiczne, uwarunkowania historyczne i socjalne, gospodarka i poziom majętności obywateli, etap transformacji energetycznej i zależność od paliw kopalnych.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)