Komisja FEMM

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej, Kontroli Budżetowej oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia omówiliśmy razem z Johannesem Hahnem, komisarzem ds. budżetu i administracji, proponowaną metodologię śledzenia równouprawnienia płci w budżecie Unii Europejskiej.

Metodologia została zaproponowana przez Komisję w kontekście projektu budżetu na 2023 r., zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 16 grudnia 2020 r.

W kolejnej części spotkania głosowaliśmy również nad budżetem ogólnym UE na rok 2023.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)