Komisja ECON i debata z przewodniczącym Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego

🇪🇺❗️ W trakcie dzisiejszej komisji ECON 🏦 oraz towarzyszącej jej debaty z przewodniczącym Rady ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego Panem Andreą Enria mogliśmy poruszyć kwestie bieżącej sytuacji europejskiego sektora bankowego – a przynajmniej oceny tej sytuacji z perspektywy EBC.

Szczególnie interesowało mnie to, jak EBC ocenia możliwy wpływ wojny na 🇺🇦Ukrainie na europejski system bankowy. Chodzi zarówno o bezpośrednie konsekwencje (np. sankcje nałożone na rosyjskie banki, które – poprzez związki kapitałowe pomiędzy bankami – dotykają pośrednio i banków europejskich), jak i możliwe długofalowe skutki wojny – przede wszystkim wywołane przez nią (i zapewne mniej lub bardziej trwałe) zmiany w polityce gospodarczej państw UE.

Dodatkowo zapytałam przewodniczącego Enria o kwestię kredytów zagrożonych (NPL). Z jednej strony – słyszymy optymistyczne komunikaty, że sektor bankowy wykazuje się odpowiedzialnością i sprawnym zarządzaniem NPL – że nawet mimo pandemii wskaźnik NPL spadł do 2,17% w trzecim kwartale 2021r. Z drugiej strony – słychać również ostrzeżenia, że obecna, relatywnie dobra sytuacja w tej sferze pozostaje zasługą specjalnych środków wsparcia dla biznesu w okresie pandemii, i że teraz – po ich wycofaniu – możemy spodziewać się silnej fali wzrostu NPL-ów.

❓Jak wyglądają najbardziej bieżące dane i jakie są prognozy na najbliższą przyszłość❓

Mamy tez świadomość, że w wielu bankach strefy Euro poziom ekspozycji na dług państwowy rośnie, a całkowita ekspozycja na rządy banków europejskich osiągnęła, według Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, blisko 12% łącznych aktywów banków – i wynosi obecnie ok. 3 bln EUR, z czego ogromną większość (ok. 2,1 bln EUR) stanowi dług rządów krajowych.
Dopytywałam również, jak w obecnej sytuacji EBC postrzega kwestię ewentualnego regulacyjnego traktowania długu państwowego? Czy powinniśmy iść w tym kierunku, czy jest na to realna szansa?

I czy to w ogóle dobry czas dla takich zmian?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)