Komisja ECON

🇪🇺 Komisja ECON 🇪🇺 zdalnie 💻 złożyłam pisemne oświadczenie w sprawie rozpatrzenia projektu opinii w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024, którego jestem kontrsprawozdawczynią.

Jako kontrsprawozdawczyni za szczególnie ważne uważam wsparcie reform strukturalnych w Państwach Członkowskich oraz proste i możliwe do wyegzekwowania reguły fiskalne, zapewniające zdolność do obsługi długu. Kluczowym zadaniem, przed którym również stoimy – i które powinno znajdować się w centrum rozważań o budżecie Unii Europejskiej – jest utrzymanie konkurencyjności unijnej gospodarki – a to staje się obecnie coraz trudniejszym zadaniem.

Ważnym problemem jest planowany spadek płatności w ramach polityki spójności. W porównaniu do roku 2023 jest to spadek o ponad 50%. Zaproponowana przez Komisję kwota płatności to również jedynie ok. 50% prognozowanego zapotrzebowania przedstawionego przez Państwa Członkowskie. Uważam, że w obecnej procedurze budżetowej – aby nie zwiększać problemów jakie nastąpią w latach 2025-2027 w związku z kumulacją płatności – należy znacznie zwiększyć poziom płatności na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz rozwój obszarów wiejskich;

Z dużym niezadowoleniem przyjmuję brak w projekcie budżetu środków na wsparcie dla Ukrainy. Jest to nieakceptowalne, gdyż trwająca wojna sprawia, że potrzeby w 2024 roku będą na co najmniej takim samym poziomie co w roku 2023. Dlatego oczekuję zwiększenia wydatków na pomoc humanitarną i programy w ramach Instrumentu Sąsiedztwa i Współpracy Międzynarodowej, a także na wsparcie Państw Członkowskich w związku z napływającymi do nich ukraińskimi uchodźcami.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)