Komisja ECON

🇪🇺 Komisja ECON 🇪🇺 zdalnie 💻 złożyłam pisemne oświadczenie w sprawie rozpatrzenia projektu opinii w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2024, którego jestem kontrsprawozdawczynią.

Jako kontrsprawozdawczyni za szczególnie ważne uważam wsparcie reform strukturalnych w Państwach Członkowskich oraz proste i możliwe do wyegzekwowania reguły fiskalne, zapewniające zdolność do obsługi długu. Kluczowym zadaniem, przed którym również stoimy – i które powinno znajdować się w centrum rozważań o budżecie Unii Europejskiej – jest utrzymanie konkurencyjności unijnej gospodarki – a to staje się obecnie coraz trudniejszym zadaniem.

Ważnym problemem jest planowany spadek płatności w ramach polityki spójności. W porównaniu do roku 2023 jest to spadek o ponad 50%. Zaproponowana przez Komisję kwota płatności to również jedynie ok. 50% prognozowanego zapotrzebowania przedstawionego przez Państwa Członkowskie. Uważam, że w obecnej procedurze budżetowej – aby nie zwiększać problemów jakie nastąpią w latach 2025-2027 w związku z kumulacją płatności – należy znacznie zwiększyć poziom płatności na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz rozwój obszarów wiejskich;

Z dużym niezadowoleniem przyjmuję brak w projekcie budżetu środków na wsparcie dla Ukrainy. Jest to nieakceptowalne, gdyż trwająca wojna sprawia, że potrzeby w 2024 roku będą na co najmniej takim samym poziomie co w roku 2023. Dlatego oczekuję zwiększenia wydatków na pomoc humanitarną i programy w ramach Instrumentu Sąsiedztwa i Współpracy Międzynarodowej, a także na wsparcie Państw Członkowskich w związku z napływającymi do nich ukraińskimi uchodźcami.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)