Komisja ECON

Dziś kolejne spotkanie kontrsprawozdawców w komisji ECON dotyczące rozporządzenia ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) – aby skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ❗️💪

AMLA to swego rodzaju koordynator krajowych służb zwalczających pranie pieniędzy, dlatego będzie:
✅ prowadzić warsztaty,
✅ działać w celu wymiany informacji i doświadczeń,
✅ nadzorowała procesy “wzajemnej oceny” krajowych organów nadzorczych.

Dlatego istotne jest określenie kto będzie gospodarzem/administratorem tych danych np. dostępnych na dedykowanej platformie cyfrowej służącej wymianie danych posiadanych przez krajowe nadzory.

Uważam, że jeśli informacja jest istotnie kluczowa dla zwalczania prania pieniędzy (która z natury ma charakter międzynarodowy) jednostki te powinny pozostać wyłącznymi właścicielami i gospodarzami danych, którymi dobrowolnie dzielą się z innymi służbami – za pośrednictwem AMLA.

❗️Dlatego jestem przeciwna wszelkim poprawkom, żeby uczynić AMLA administratorem i gospodarzem tych danych.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)