Kolejny krok w skutecznej walce z uchylaniem się od opodatkowania

Przyjęliśmy rezolucję, która jest dla mnie szczególnie istotna, dotyczy lepszego wykorzystania blockchain do walki z uchylaniem się od opodatkowania oraz do większej koordynacji państw członkowskich w zakresie opodatkowania aktywów kryptowalutowych.🇪🇺

Jako kontrsprawozdawczyni jestem szczególnie zadowolona z przyjęcia tej rezolucji większością głosów.

To nowe ramy, które wskazują, że aktywa kryptowalutowe muszą podlegać sprawiedliwemu, przejrzystemu i skutecznemu opodatkowaniu. Jednak dodatkowo działanie motywuje do uproszczania opodatkowania dla okazjonalnych lub małych przedsiębiorców i małych transakcji.

Nasze kolejne kroki to przede wszystkim ocena sposobów opodatkowania aktywów kryptowalutowych przez różne państwa członkowskie i oceny tych metod oraz określenia różnych polityk krajowych dotyczących zwalczania uchylania się od opodatkowania w dziedzinie aktywów kryptowalutowych.

Musimy również opracować jasną i szeroko akceptowaną definicję aktywów kryptowalutowych oraz spójną definicję tego, co stanowiłoby zdarzenie podlegające opodatkowaniu.

Blockchain to skuteczny instrument, który może pomóc w ułatwieniu skutecznego poboru podatków. Warto zwrócić uwagę na wyróżniającą go automatyzację poboru podatków, wpływ na ograniczenie korupcji oraz lepszą identyfikację własności aktywów materialnych i niematerialnych.

Technologia powinna ułatwiać oraz usprawniać nasze działania, dlatego tak ważne jest dla nas jej użycie również w tym przypadku

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

18 listopada 2022
jubileusz – 355-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie

jubileusz – 355-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strz (...)

Serdecznie dziękuję za zaproszenie! Niesamowity jubileusz - 355-lecia powstania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszyn (...)

17 listopada 2022
NIE DLA DEZINFORMACJI

NIE DLA DEZINFORMACJI

Nie dajmy się dezinformacji, weryfikujmy źródła newsów! Unia Europejska walczy z fałszywymi informacjami. 🇪🇺🇵 (...)

16 listopada 2022
Kolejny krok w walce o cyberbezpieczeństwo Unii Europejskiej

Kolejny krok w walce o cyberbezpieczeństwo Unii Europejskie (...)

Akt o usługach cyfrowych to zbiór nowych unijnych przepisów mających zapewnić bezpieczniejsze i bardziej rozliczalne śr (...)

16 listopada 2022
Gminny Dzień Seniora w Gizałkach

Gminny Dzień Seniora w Gizałkach

Seniorzy! Dziękuję, że mogę codziennie się od Was uczyć, obserwować i wspierać Wasze wspaniałe inicjatywy! Jestem pe (...)