Kolejny krok w skutecznej walce z uchylaniem się od opodatkowania

Przyjęliśmy rezolucję, która jest dla mnie szczególnie istotna, dotyczy lepszego wykorzystania blockchain do walki z uchylaniem się od opodatkowania oraz do większej koordynacji państw członkowskich w zakresie opodatkowania aktywów kryptowalutowych.🇪🇺

Jako kontrsprawozdawczyni jestem szczególnie zadowolona z przyjęcia tej rezolucji większością głosów.

To nowe ramy, które wskazują, że aktywa kryptowalutowe muszą podlegać sprawiedliwemu, przejrzystemu i skutecznemu opodatkowaniu. Jednak dodatkowo działanie motywuje do uproszczania opodatkowania dla okazjonalnych lub małych przedsiębiorców i małych transakcji.

Nasze kolejne kroki to przede wszystkim ocena sposobów opodatkowania aktywów kryptowalutowych przez różne państwa członkowskie i oceny tych metod oraz określenia różnych polityk krajowych dotyczących zwalczania uchylania się od opodatkowania w dziedzinie aktywów kryptowalutowych.

Musimy również opracować jasną i szeroko akceptowaną definicję aktywów kryptowalutowych oraz spójną definicję tego, co stanowiłoby zdarzenie podlegające opodatkowaniu.

Blockchain to skuteczny instrument, który może pomóc w ułatwieniu skutecznego poboru podatków. Warto zwrócić uwagę na wyróżniającą go automatyzację poboru podatków, wpływ na ograniczenie korupcji oraz lepszą identyfikację własności aktywów materialnych i niematerialnych.

Technologia powinna ułatwiać oraz usprawniać nasze działania, dlatego tak ważne jest dla nas jej użycie również w tym przypadku

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)