Kolejny krok w skutecznej walce z uchylaniem się od opodatkowania

Przyjęliśmy rezolucję, która jest dla mnie szczególnie istotna, dotyczy lepszego wykorzystania blockchain do walki z uchylaniem się od opodatkowania oraz do większej koordynacji państw członkowskich w zakresie opodatkowania aktywów kryptowalutowych.🇪🇺

Jako kontrsprawozdawczyni jestem szczególnie zadowolona z przyjęcia tej rezolucji większością głosów.

To nowe ramy, które wskazują, że aktywa kryptowalutowe muszą podlegać sprawiedliwemu, przejrzystemu i skutecznemu opodatkowaniu. Jednak dodatkowo działanie motywuje do uproszczania opodatkowania dla okazjonalnych lub małych przedsiębiorców i małych transakcji.

Nasze kolejne kroki to przede wszystkim ocena sposobów opodatkowania aktywów kryptowalutowych przez różne państwa członkowskie i oceny tych metod oraz określenia różnych polityk krajowych dotyczących zwalczania uchylania się od opodatkowania w dziedzinie aktywów kryptowalutowych.

Musimy również opracować jasną i szeroko akceptowaną definicję aktywów kryptowalutowych oraz spójną definicję tego, co stanowiłoby zdarzenie podlegające opodatkowaniu.

Blockchain to skuteczny instrument, który może pomóc w ułatwieniu skutecznego poboru podatków. Warto zwrócić uwagę na wyróżniającą go automatyzację poboru podatków, wpływ na ograniczenie korupcji oraz lepszą identyfikację własności aktywów materialnych i niematerialnych.

Technologia powinna ułatwiać oraz usprawniać nasze działania, dlatego tak ważne jest dla nas jej użycie również w tym przypadku

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)