Dotrzymujemy słowa

🛣🇵🇱🇪🇺Dotrzymujemy słowa. Pamiętamy, kiedy Premier RP Mateusz Morawiecki zadeklarował budowę S11❗️Zagwarantował finansowanie❗️MIESZKAŃCY I WIELKOPOLANIE DOCENIAJĄ 👍👍👍

Katarzyna Sójka – Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm RP Marlena Maląg Jan Dziedziczak Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski Prawo i Sprawiedliwość
WAŻNE

❗️❗️❗️2,5 MILIARDA ZŁOTYCH- 39 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych dla WYKONAWCY ✔️10 miesięcy na opracowanie dokumentacji, ✔️7 na uzyskanie ZRID,
✔️22 miesięce realizacja👍

❤️Wkrótce bardzo szczegółowe informacje dla wszystkich Mieszkańców I Samorządowców wspólnie z GDDKIA O/OPOLE i GDDKIA O /POZNAŃ. Jestem dumna, że mogę zrealizować i dokończyć obietnicę, z którą rozpoczynałam swoją misję polityczną dla ❤️Mieszkańców
Obwodnicy 🛣#Kępna i każdego regionu #Wielkopolski🛣#S11
🛣Rozpoczynamy kolejny etap prac w procesie realizacji drogi ekspresowej 🛣S11 o długości prawie 46 km pomiędzy oddanymi już do ruchu obwodnicami ✔️Kępna i ✔️Olesna.

👍Dwujezdniowa droga ekspresowa
Zaplanowana inwestycja o długości ✅️46 km obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 45,8 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Całość zostanie podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

🛣 koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km),
🛣Siemianice – Gotartów (22,7 km),
🛣Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

👍Jej początkowy fragment zlokalizowany będzie na terenie woj. wielkopolskiego (na długości ok. 12 km), łącząc się z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Kolejna, niemal 3-kilometrowa część trasy, zlokalizowana będzie na terenie woj. łódzkiego. 31 km drogi przebiegać będzie na terenie woj. opolskiego, przez gminy Byczyna, Kluczbork i Lasowice Wielkie. Koniec tego odcinka połączy się z oddaną niedawno do użytku obwodnicą Olesna.

👍Obiekty inżynierskie
Dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na całym prawie 46 km odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

👍Inwestycja przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

❗️❗️❗️Trochę historii
W sierpniu 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla prawie 46 km odcinka. Zatwierdziła ona rekomendowany wariant przebiegu drogi (W2B, tj. wariant żółto-zielony). 28 listopada br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołań, utrzymał w mocy DŚU. Decyzja stała się ostateczna 13 marca br.

❗️❗️❗️Pierwszy odcinek ekspresowej S11 w województwie opolskim oddany kierowcom!
Niedawno oddaliśmy do ruchu obwodnicę Olesna – to blisko 25 km dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycja to także budowa 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno. Dzięki temu kierowcy mają do dyspozycji pierwszy odcinek drogi ekspresowej w woj. opolskim. Obwodnica Olesna to inwestycja zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

‼️Droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa
️Do 2030 roku cała trasa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć około 550 km, z czego obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (w tym wspólny przebieg S6 i S11 od Kołobrzegu do Koszalina o długości ok. 35 km). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.
🇵🇱 woj. zachodniopomorskie

Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W tym samym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km.

W drugiej połowie września br. planowane jest oddanie do ruchu S11 od Koszalina do Bobolic. To 48 km nowej drogi ekspresowej. Trasa jest na końcowym etapie robót na trzech odcinkach realizacyjnych. Nowa droga wyprowadzi ruch tranzytowy z Bobolic i wszystkich miejscowości położonych przy obecnej DK11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami. Budowa S11 Koszalin – Bobolice jest dofinansowana ze środków UE.

Do domknięcia realizacji S11 na Pomorzu Zachodnim brakuje odcinka między Bobolicami, a Szczecinkiem. Na ten fragment, o długości 24,4 km, podpisaliśmy wczoraj umowę z wykonawcą. Zakończenie budowy tego odcinka planowane jest w 2026 roku.
🇵🇱woj. wielkopolskie

Trwają prace projektowe dla budowy trasy S11 od granicy z woj. zachodniopomorskim do granicy z woj. opolskim. Długość projektowanej S11 w woj. wielkopolskim to około 280 km, podzielonych na następujące odcinki:

1. Szczecinek – Piła o długości około 59 km,
2. Piła – Ujście o długości około 20 km,
3. Ujście – Oborniki o długości około 43 km,
4. Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik o długości około 22 km,
5. Kórnik – Jarocin o długości około 43 km,
6. Jarocin – Ostrów Wielkopolski o długości około 57 km,
7. Ostrów Wielkopolski – Kępno o długości około 30 km.

❗️❗️❗️Dla dwóch odcinków tj. Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik i Ostrów – Kępno rozpatrywane są przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska odwołania od DŚU. Dla odcinków Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki, Kórnik – Jarocin, Jarocin – Ostrów Wielkopolski toczą się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

❗️❗️❗️Dla odcinka Piła – Ujście planujemy złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w III kwartale br.

❗️❗️❗️Wkrótce ogłosimy przetarg na dobudowę II jezdni na obwodnicy Kępna, pomiędzy węzłami Kępno Wschód i Baranów.
🇵🇱 woj. śląskie

W czerwcu br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach trafił wniosek o DŚU dla prawie 30 km S11, od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. W III kwartale br. planujemy złożyć wniosek o DŚU dla kolejnego, ponad 31-kilometrowego odcinka, stanowiącego obwodnicę Tarnowskich Gór. Złożenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosków o wydanie DŚU, zakończy początkowy etap przygotowania inwestycji. Na etapie procedowania decyzji DŚU dla odcinka drugiego nie będą następowały ostateczne rozstrzygnięcia w zakresie geometrii węzła Piekary Śląskie i dowiązania się do istniejącej sieci dróg.
W ramach procedowania DŚU zostaną ponownie ocenione wszystkie warianty (tym razem przede wszystkim pod kątem środowiskowym), a następnie zostanie wydana decyzja administracyjna, która ostatecznie zatwierdzi wariant przewidziany do realizacji.
Równolegle do procedowanej decyzji DŚU opracowywana będzie Koncepcja programowa uszczegóławiająca przyjęte rozwiązania. Podczas tego etapu prac odcinek od Małej Panwi na granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Piekary Śląskie (tzw. obwodnicy Tarnowskich Gór) zostanie podzielony na dwa pododcinki:

🛣 od granicy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego do węzła Radzionków na skrzyżowaniu dróg S11 i DW911,
oraz

🛣od węzła Radzionków do węzła Piekary Śląskie.
Należy przy tym pamiętać, że ze względu na szczegółową analizę geometryczną i analizę przepustowości węzła Piekary Śląskie nie wyklucza się konieczności uzyskania dodatkowej lub nowej decyzji DŚU. To z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych na węźle Piekary Śląskie w stosunku do rozwiązań z etapu STEŚ.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)