Doroczne spotkanie Walking Christmas Dinner

Spotkanie zostało zorganizowane przez FACE (Federacja Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody) we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskich Producentów Sportowej Broni Palnej (ESFAM). To doskonała okazja dla myśliwych i przedstawicieli branży do spotkania się z nami – posłami do Parlamentu Europejskiego. Te bezpośrednie kontakty oraz poznanie problemów jest dla mnie szczególnie cenne, ze względu na działanie w Intergrupie Bioróżnorodność, łowiectwo, Wieś.

Mogliśmy podsumować wyniki naszej pracy w 2022 r., a także omówić wyzwania w kolejnym. Rozmawialiśmy m.in. o rozporządzeniu UE w sprawie broni palnej 258/2012 w sprawie środków dotyczących przywozu, wywozu i tranzytu broni palnej, jej istotnych komponentów i amunicji. Ta zmieniona propozycja będzie ważnym tematem w agendzie Parlamentu Europejskiego na 2023 rok.

Zadaniem nas wszystkich – musimy zbudować świadomy dialog w tej sprawie.

Spotkanie otworzyli Prezes FACE, pan Torbjörn Larsson oraz Marie-Pierre Dechene, przewodnicząca ESFAM i dyrektor generalna Browning International.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)