debata dotyczącą przedsiębiorstw fasadowych

🇪🇺 Podczas Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu odbyłam debatę dotyczącą przedsiębiorstw fasadowych.
Potrzebujemy uregulowania działalności firm (zakładanych najczęściej w rajach podatkowych), które działają jako nielegalne „przykrywki”, pomagają ukryć majątek, uniknąć opodatkowania czy „wyprać” pieniądze.

Pamiętajmy, że dochody utracone przez państwa w wyniku działalności takich firm, z których wiele współpracuje z organizacjami przestępczymi, szacuje się na 20 miliardów euro rocznie.

Polska domaga się o sprawiedliwego i solidarnego ładu podatkowego w Europie, które jednocześnie szanują suwerenność w kwestiach podatkowych i umożliwia elastyczne kształtowanie polityki fiskalnej. To przecież istotny filar polityki gospodarczej❗

Zakładamy, że:

✔️ Przedsiębiorstwa będą wskazywać m.in. że posiadają w danym państwie członkowskim własne lokale do wyłącznego użytku. Będą zobowiązane posiadać także co najmniej jeden własny rachunek bankowy w Unii, na który spływają odpowiednie dochody. Poza tym – są też kryteria dotyczące udziału tzw. dochodów pasywnych w całości dochodu oraz braku outsourcingu w dziedzinie codziennej działalności operacyjnej.

✔️ Podmioty, które uznane zostaną za fasadowe – jeżeli nie będą w stanie obalić tego domniemania, utracą m.in. wszelkie korzyści podatkowe przyznane na mocy dyrektyw i umów dwustronnych – aby zniechęcić w ten sposób do korzystania z nich. „Unshell” jest ukierunkowany wyłącznie na podmioty fasadowe zlokalizowane w UE.
Oczekuję także propozycji Komisji dot. podmiotów fasadowych w krajach trzecich.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)