Debata dotycząca polityki konkurencji

Unijna gospodarka nigdy nie stanie się bardziej konkurencyjna na rynku światowym, jeśli na rynku wewnętrznym będziemy zakłócać konkurencję i sztucznie ją regulować❗️

Jeżeli uważamy, że dla dobra „zielonej transformacji” trzeba wspierać „zielone technologie” – to róbmy to poprzez wsparcie badań, ułatwień i zachęt dla wynalazców oraz poprzez fiskalne zachęty dla konsumentów.

Tylko w ten sposób możemy zachować równowagę i uniknąć zakłóceń na jednolitym rynku. Pomoc publiczna, pod pretekstem wsparcia dla „zielonej gospodarki” kierowana bezpośrednio do poszczególnych podmiotów, zawsze ostatecznie trafia jedynie do tych największych i najsilniejszych – co nie tylko zaburza konkurencję, ale stanowi przeszkodę dla prawdziwych innowacji, prowadzi do faworyzowania jednych technologii kosztem innych.

Ukierunkowana pomoc publiczna jest potrzebna tam, gdzie chodzi o infrastrukturę krytyczną czy przyspieszenie strategicznych inwestycji. Jednak nie powinno się jej traktować jako sposobu na „wymuszenie” zielonej transformacji – ani panaceum na ożywienie gospodarcze.

Jest też dodatkowy, bardzo ważny – a przemilczany na co dzień – aspekt polityki konkurencyjności: aspekt narodowy. Poszczególne państwa mają określony profil swoich gospodarek. Dlatego wspieranie określonych gałęzi – nawet w największej zgodzie z unijnymi priorytetami – zawsze będzie korzystne dla niektórych (zwykle najsilniejszych) państw, a niekorzystne dla innych.

Obserwujemy dzisiaj wyraźny zwrot w kierunku protekcjonizmu. Usiłując znaleźć odpowiedź na amerykańską ustawę o redukcji inflacji – powinniśmy jednak pamiętać, że w wielonarodowej i zróżnicowanej gospodarczo Europie podobne rozwiązania zawsze będą niesprawiedliwe: korzystne dla jednych, a krzywdzące dla innych Państw Członkowskich.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)