Debata dotycząca polityki konkurencji

Unijna gospodarka nigdy nie stanie się bardziej konkurencyjna na rynku światowym, jeśli na rynku wewnętrznym będziemy zakłócać konkurencję i sztucznie ją regulować❗️

Jeżeli uważamy, że dla dobra „zielonej transformacji” trzeba wspierać „zielone technologie” – to róbmy to poprzez wsparcie badań, ułatwień i zachęt dla wynalazców oraz poprzez fiskalne zachęty dla konsumentów.

Tylko w ten sposób możemy zachować równowagę i uniknąć zakłóceń na jednolitym rynku. Pomoc publiczna, pod pretekstem wsparcia dla „zielonej gospodarki” kierowana bezpośrednio do poszczególnych podmiotów, zawsze ostatecznie trafia jedynie do tych największych i najsilniejszych – co nie tylko zaburza konkurencję, ale stanowi przeszkodę dla prawdziwych innowacji, prowadzi do faworyzowania jednych technologii kosztem innych.

Ukierunkowana pomoc publiczna jest potrzebna tam, gdzie chodzi o infrastrukturę krytyczną czy przyspieszenie strategicznych inwestycji. Jednak nie powinno się jej traktować jako sposobu na „wymuszenie” zielonej transformacji – ani panaceum na ożywienie gospodarcze.

Jest też dodatkowy, bardzo ważny – a przemilczany na co dzień – aspekt polityki konkurencyjności: aspekt narodowy. Poszczególne państwa mają określony profil swoich gospodarek. Dlatego wspieranie określonych gałęzi – nawet w największej zgodzie z unijnymi priorytetami – zawsze będzie korzystne dla niektórych (zwykle najsilniejszych) państw, a niekorzystne dla innych.

Obserwujemy dzisiaj wyraźny zwrot w kierunku protekcjonizmu. Usiłując znaleźć odpowiedź na amerykańską ustawę o redukcji inflacji – powinniśmy jednak pamiętać, że w wielonarodowej i zróżnicowanej gospodarczo Europie podobne rozwiązania zawsze będą niesprawiedliwe: korzystne dla jednych, a krzywdzące dla innych Państw Członkowskich.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)