Czym jest polityka spójności Unii Europejskiej?

Polityka spójności Unii Europejskiej przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej. Ma na celu skorygowanie nierówności między krajami i regionami. Realizuje priorytety polityczne Unii, zwłaszcza w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Na czym skupia się polityka spójności w latach 2021-2027?

▪️ Wsparciu dla priorytetów Unii Europejskiej;
▪️ Celach klimatyczne;
▪️ Większym uprawnieniu władz lokalnych, miejskich i terytorialnych w zakresie zarządzania funduszami;
▪️ Uproszczeniu działania oraz weryfikacji Funduszy Unijnych;
▪️ Tworzeniu warunków dla sukcesu;
▪️ Elastycznemu programowaniu dostosowanemu do nowych wyzwań i pojawiających się potrzeb;
▪️ Wzmocnionych przepisach dotyczących widoczności i komunikacji – wymogi dotyczące beneficjentów i operacji o znaczeniu strategicznym.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)