Czym jest karta EKUZ i dlaczego warto ją mieć?

W związku z trwającymi wakacjami warto przypomnieć o karcie EKUZ, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. 🇪🇺

Karta EKUZ potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. 🏥

Dzięki karcie EKUZ możesz skorzystać z leczenia w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju. Co ważne – musi być ono niezbędne i nieplanowane.

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne. Wniosek o kartę możesz złożyć na jeden z pięciu sposobów:
✔️ Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ

✔️ Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

✔️ Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

✔️ Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ

✔️ Pocztą elektroniczną (tylko w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ)

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)