Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro w cenach bieżących) w okresie siedmiu lat na pokrycie kosztów zaciągania pożyczek na potrzeby EURI. Kwota ta opierała się na założeniu, że stopy procentowe będą stopniowo wzrastać z 0,55% w 2021 r. do 1,15% w 2027 r. – ale już teraz wynoszą one ponad 3%.

Spłata pożyczonej unijnej pomocy na rzecz naprawy gospodarczej wzrasta z powodu rosnących stóp procentowych. Potrzebujemy działań mających na cen niezbędne utrzymanie zdolności Unii Europejskiej do finansowania jej priorytetów i polityki. Wysoka inflacja obniża realną wartość budżetu UE. Długoterminowy budżet i dochody UE muszą zostać zreformowane

Przyjęliśmy rezolucję ostrzegającą przed wpływem rosnących kosztów pożyczek na przyszłoroczny budżet UE, co może zagrozić flagowym programom UE. Pilna reforma finansów jest niezbędna dla zachowania wysokości finansowania kluczowych programów UE.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Dla POLSKICH ROLNIKÓW w UNII EUROPEJSKIEJ

Dla POLSKICH ROLNIKÓW w UNII EUROPEJSKIEJ

W 2014 roku, po pierwszej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, podpisano umowę stowarzyszeniową między UE a Ukrainą, w efekcie (...)