Ambitne cele Unii Europejskiej

Unia Europejska postawiła sobie bardzo ambitne cele. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030 i neutralność klimatyczna w 2050.

Musimy chronić środowisko dla przyszłych pokoleń i sukcesywnie minimalizować wpływ cywilizacji na naturę. W tej sprawie panuje powszechny konsensus.

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w postaci preferencyjnych kredytów skierowany do obszarów szczególnie dotkniętych przemianami, wesprze transformacje klimatyczną.

Dobrym kierunkiem jest fakt, iż udało się w toku negocjacji podnieść maksymalny poziom współfinansowania dla tych regionów – do 25% oraz zwiększyć ich dostęp do wsparcia doradczego.

Niestety Filar III Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji nie obejmuje przedsiębiorstw z sektora MŚP, które uczestniczą w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Model ten sprawdza się w szczególności w projektach z sektorów: efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, projektów sektora gazowego, tak ważnych dla transformacji

Poza tym:

  •  w art. 10 dokumentu, część instytucji ma wątpliwości czy podmioty prywatne realizujące inwestycje publiczne mogą być beneficjentami instrumentu, czyli w modelu, w którym wybrany wykonawca, poza wykonaniem prac, może odpowiadać również za całkowite lub częściowe finansowanie nakładów inwestycyjnych
  •  w art 9b rozporządzenia zakaz korzystania ze wsparcia z innych funduszy Unia Europejska jednocześnie korzystając z instrumentu pożyczkowego uniemożliwia realizację projektów bardzo ważnych, ale o zbyt niskiej stopie zwrotu i sprawia że mechanizm jest mniej atrakcyjny dla beneficjentów

Kryteria kwalifikowalności projektów nie są wystarczające jasne

Z rozporządzenia należy wykreślić wszystko, co zawęża możliwość korzystania z instrumentu. Komisja Europejska powinna wydać interpretację przepisów, które w wielu przypadkach budzą wątpliwości, a której do chwili obecnej brak.

Istotne jest, żeby nasze dyskusje na temat ochrony klimatu dla przyszłych pokoleń miały bardziej realistyczny kształt. Żeby zamiast przymiotnika „ambitny”, dominowały w nich terminy „optymalny” i „pożyteczny”. Najważniejszy jest fakt wspólnej odpowiedzialności – by ochrona środowiska nie odbywała się kosztem ludzkiej krzywdy! Łatwo być „ekologiem” mieszkając w Brukseli, jednak dużo trudniej żyjąc w małej gminie górniczej!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

17 stycznia 2023
30 lat jednolitego rynku europejskiego

30 lat jednolitego rynku europejskiego

1 stycznia 1993 r. ustanowiono jednolity rynek europejski, który dał nam swobodny przepływ ✔️ towarów, ✔️ usług, (...)

17 stycznia 2023
stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

stałe nabory do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (...)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi stałe nabory do licznych programów. Zależy mi, na wsp (...)

17 stycznia 2023
Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE

🇪🇺Szwecja przejmuje prezydencję w Radzie UE 🇸🇪 Cztery priorytety szwedzkiej prezydencji to: ✔️ Bezpiecze (...)

16 stycznia 2023
Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

Już dziś rozpoczyna się Sesja Plenarna w Strasburgu

 (...)