Ambitne cele Unii Europejskiej

Unia Europejska postawiła sobie bardzo ambitne cele. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030 i neutralność klimatyczna w 2050.

Musimy chronić środowisko dla przyszłych pokoleń i sukcesywnie minimalizować wpływ cywilizacji na naturę. W tej sprawie panuje powszechny konsensus.

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w postaci preferencyjnych kredytów skierowany do obszarów szczególnie dotkniętych przemianami, wesprze transformacje klimatyczną.

Dobrym kierunkiem jest fakt, iż udało się w toku negocjacji podnieść maksymalny poziom współfinansowania dla tych regionów – do 25% oraz zwiększyć ich dostęp do wsparcia doradczego.

Niestety Filar III Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji nie obejmuje przedsiębiorstw z sektora MŚP, które uczestniczą w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Model ten sprawdza się w szczególności w projektach z sektorów: efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, projektów sektora gazowego, tak ważnych dla transformacji

Poza tym:

  •  w art. 10 dokumentu, część instytucji ma wątpliwości czy podmioty prywatne realizujące inwestycje publiczne mogą być beneficjentami instrumentu, czyli w modelu, w którym wybrany wykonawca, poza wykonaniem prac, może odpowiadać również za całkowite lub częściowe finansowanie nakładów inwestycyjnych
  •  w art 9b rozporządzenia zakaz korzystania ze wsparcia z innych funduszy Unia Europejska jednocześnie korzystając z instrumentu pożyczkowego uniemożliwia realizację projektów bardzo ważnych, ale o zbyt niskiej stopie zwrotu i sprawia że mechanizm jest mniej atrakcyjny dla beneficjentów

Kryteria kwalifikowalności projektów nie są wystarczające jasne

Z rozporządzenia należy wykreślić wszystko, co zawęża możliwość korzystania z instrumentu. Komisja Europejska powinna wydać interpretację przepisów, które w wielu przypadkach budzą wątpliwości, a której do chwili obecnej brak.

Istotne jest, żeby nasze dyskusje na temat ochrony klimatu dla przyszłych pokoleń miały bardziej realistyczny kształt. Żeby zamiast przymiotnika „ambitny”, dominowały w nich terminy „optymalny” i „pożyteczny”. Najważniejszy jest fakt wspólnej odpowiedzialności – by ochrona środowiska nie odbywała się kosztem ludzkiej krzywdy! Łatwo być „ekologiem” mieszkając w Brukseli, jednak dużo trudniej żyjąc w małej gminie górniczej!

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)